MENY Övriga sidor
 
Kalendern1.png
2017-02-21

Regionala anläggningsdagar 2017

Datum: 22 mars 2017 08:30 till 16:00

Ort: Stockholm

Under namnet Anläggningsforum samarbetar Trafikverket, Sveriges Byggindustrier och Svenska Teknik&Designföretagen för att utveckla anläggningsbranschen. Arbetet bedrivs i gemensamma projekt inom sex olika teman, produktivitet, innovation, arbetsmiljö, klimat och miljö, social hållbarhet och kompetensutveckling för att bidra till:

  • en attraktiv och säker anläggningsbransch
  • kostnadseffektiv infrastruktur
  • hållbart byggande och förvaltning

Vi bjuder nu in dig att ta del av våra resultat och få en inblick i pågående och kommande arbeten samtidigt som du får möjlighet att bidra med synpunkter och förslag till utvecklingen av branschen.

De regionala anläggningsdagarna 2017 genomförs under mars och april månad på orterna Göteborg, Malmö, Stockholm, Luleå och Gävle. Boka redan nu in någon av dagarna i din kalender.

Sista chansen att anmäla sig till Regionala anläggningsdagarna 2017 – anmäl dig senast den 27 februari.

Anmäl dig här

skriv ut
epost
Share
skriv ut
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER
PRESSANSVARIG BI-kalendern