Skaraborgs byggförening

Grunden för det demokratiska systemet i Sveriges Byggindustrier är byggföreningen. Byggföreningarna inom Sveriges Byggindustrier täcker hela Sverige.  

Styrelsen uppdrag i den lokala byggföreningen är:

  • att tillvarata och lyfta fram medlemsföretagens intressen avseende viktigare lokala frågor;
  • att aktivt verka för värvning av nya medlemmar;
  • att genom yttrande tillstyrka eller avråda intagning respektive uteslutning av medlemmar;
  • att ta ställning till lokal verksamhetsplan och budget;
  • att aktivt bidraga i den opinionsbildande verksamheten i enlighet med av förbundsstämman och förbundsstyrelsen fastställd policy;
  • att tillsätta lokala utskott och arbetsgrupper;
  • att vara remissorgan i frågor som rör viktigare bransch- och arbetsgivarfrågor och som avser viktiga förändringar i förbundets interna verksamhet;
  • att utföra andra åligganden i enlighet med stadgarna.

Styrelsen:
Peter Lennartsson, Skeppsviken Bygg AB,  ordförande
Viktor Hresan, Asplunds Bygg,
Mikael Nykvist, Erlandssons Bygg
Fredrik Ottosson, Ottossons Golv
Carl-Johan Appelberg, NCC
Martin Klaesson, Peab
Peter Tapper, SKARAB

Suppleanter:

Tobias Häggholm, NCC
Magnus Andersson, Skanska Sverige AB
Anders Lund, B&L Lund AB       

Adjungerande
Henrik Siewertz, Peab  
Bo Johansson, Artigs Bygg                                  


Styrelsens sekreterare: Maria Skoog

Skaraborgs Byggförening
Box 92110
541 02  Skövde
Tel: 0500-46 43 30

Stiftelsen Skaraborgs Byggmästareförening / Stipendier                                           

skriv ut