Göteborgsregionens / Södra Älvsborgs byggförening

Grunden för det demokratiska systemet i Sveriges Byggindustrier är byggföreningen. Byggföreningarna inom Sveriges Byggindustrier täcker hela Sverige.  

Styrelsens uppdrag i den lokala byggföreningen är:

  • att tillvarata och lyfta fram medlemsföretagens intressen avseende viktigare lokala frågor
  • att aktivt verka för värvning av nya medlemmar
  • att genom yttrande tillstyrka eller avråda intagning respektive uteslutning av medlemmar
  • att ta ställning till lokal verksamhetsplan och budget
  • att aktivt bidraga i den opinionsbildande verksamheten i enlighet med av förbundsstämman och förbundsstyrelsen fastställd policy
  • att tillsätta lokala utskott och arbetsgrupper
  • att vara remissorgan i frågor som rör viktigare bransch- och arbetsgivarfrågor och som avser viktiga förändringar i förbundets interna verksamhet
  • att utföra andra åligganden i enlighet med stadgarna

Ordinarie
Jörgen Johansson (ordf.) Swerock AB
Helga Valdimarsdottir (vice ordf.) Strukton Rail AB
Peter Hårte (vice ordf.), Peab
Mattias Dahlgren, TBS Byggnadsställningar AB
Niklas Sparw, NCC Construction AB
Jonas SteenF O Peterson och Söner Byggnads AB
Magnus WidingRO Gruppen AB

Suppleanter:
Katarina Widén Allansson, Ikano Bostad AB
Stephan WoodbridgeVeidekke Entreprenad AB

Anna-Karin Wärn, Svevia AB

Adjungerande ledamöter:
Jennie Sahlsten, Erlandssonholding AB
Markus Arfvidsson, Skanska Sverige AB


Styrelsens sekreterare: Regionchef Anna Lönn Lundbäck

Byggföreningen Göteborg & Södra Älvsborg
Ekmansgatan 1
411 32 GÖTEBORG
Tel: 031-708 41 00
www.sverigesbyggindustrier.se


skriv ut