Bohus Norra Älvsborgs byggförening

Grunden för det demokratiska systemet i Sveriges Byggindustrier är byggföreningen. Byggföreningarna inom Sveriges Byggindustrier täcker hela Sverige.  

Styrelsen uppdrag i den lokala byggföreningen är:

  • att tillvarata och lyfta fram medlemsföretagens intressen avseende viktigare lokala frågor;
  • att aktivt verka för värvning av nya medlemmar;
  • att genom yttrande tillstyrka eller avråda intagning respektive uteslutning av medlemmar;
  • att ta ställning till lokal verksamhetsplan och budget;
  • att aktivt bidraga i den opinionsbildande verksamheten i enlighet med av förbundsstämman och förbundsstyrelsen fastställd policy;
  • att tillsätta lokala utskott och arbetsgrupper;
  • att vara remissorgan i frågor som rör viktigare bransch- och arbetsgivarfrågor och som avser viktiga förändringar i förbundets interna verksamhet;
  • att utföra andra åligganden i enlighet med stadgarna.

Styrelsen:
Thorbjörn Lidvall, Skanska Sverige AB, ordförande
Ingvar Lindsta, Stenab Stenberg Entreprenad AB, vice ordförande
Peter Andersson, Sven Johansson Bygg AB
Mikael Lilja, CeJi Sanering AB 
Robert Angmyr, NCC AB 
Magnus Wedholm, Peab 
Peter Johansson, Sjuntorps Bygg AB

Suppleanter:
Fredrik Karlsson, BFK Bygg AB 
Stefan Lindblad, Llentab 
Jonas Torstensson, Tommy Byggare

Styrelsens sekreterare: Pernilla Irewährn

Bohus-Norra Älvsborgs Byggförening
Trädgårdsgatan 6
451 31 UDDEVALLA
Telefon: 0522-65 29 32

skriv ut

Filtrera Regionvis

Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER