Byggförening Väst

Grunden för det demokratiska systemet i Sveriges Byggindustrier är byggföreningen. Byggföreningarna inom Sveriges Byggindustrier täcker hela Sverige.  

Styrelsen uppdrag i den lokala byggföreningen är:

  • att tillvarata och lyfta fram medlemsföretagens intressen avseende viktigare lokala frågor;
  • att aktivt verka för värvning av nya medlemmar;
  • att genom yttrande tillstyrka eller avråda intagning respektive uteslutning av medlemmar;
  • att ta ställning till lokal verksamhetsplan och budget;
  • att aktivt bidraga i den opinionsbildande verksamheten i enlighet med av förbundsstämman och förbundsstyrelsen fastställd policy;
  • att tillsätta lokala utskott och arbetsgrupper;
  • att vara remissorgan i frågor som rör viktigare bransch- och arbetsgivarfrågor och som avser viktiga förändringar i förbundets interna verksamhet;
  • att utföra andra åligganden i enlighet med stadgarna.

Ordinarie
Jörgen Johansson (ordf.), Swerock AB
Peter Hårte (vice ordf.), Peab
Anders ErlandssonSkanska Sverige AB
Nils BjelmNCC Construction AB
Jonas SteenF O Peterson och Söner Byggnads AB
Magnus WidingRO Gruppen AB
Ulf StenholmGöfast Gruppen AB       

Suppleanter:
Jan EdlundTornstaden AB
Peter SerranderFristad Bygg AB
Stephan WoodbridgeVeidekke Entreprenad AB

Adjungerande ledamöter:
Helene TellbergPeab Industri AB
Carina EdbladThomas Concrete Group
Daniel ÅsteniusSERNEKE Bygg AB

 

Styrelsens sekreterare: Andreas Brendinger

Byggförening Väst, Göteborg
Ekmansgatan 1
411 32 GÖTEBORG
Tel: 031-708 41 00
Fax: 031-708 41 99

skriv ut
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER