Östra Skånes byggförening

Grunden för det demokratiska systemet i Sveriges Byggindustrier är byggföreningen. Byggföreningarna inom Sveriges Byggindustrier täcker hela Sverige.  

Styrelsen uppdrag i den lokala byggföreningen är:

  • att tillvarata och lyfta fram medlemsföretagens intressen avseende viktigare lokala frågor;
  • att aktivt verka för värvning av nya medlemmar;
  • att genom yttrande tillstyrka eller avråda intagning respektive uteslutning av medlemmar;
  • att ta ställning till lokal verksamhetsplan och budget;
  • att aktivt bidraga i den opinionsbildande verksamheten i enlighet med av förbundsstämman och förbundsstyrelsen fastställd policy;
  • att tillsätta lokala utskott och arbetsgrupper;
  • att vara remissorgan i frågor som rör viktigare bransch- och arbetsgivarfrågor och som avser viktiga förändringar i förbundets interna verksamhet;
  • att utföra andra åligganden i enlighet med stadgarna.

Styrelsen:
Mats Andersson, AB R.A.-Byggen, ordförande
Ulf Jönsson, NCC Construction AB
Per-Erik Carleskär, Kranexpressen AB
Sara Malmberg, Malmberg Borrning AB
Peter Weidemanis, Starka AB
Ove Hagström, NCC 
Ola Håkansson, John Svensson Byggnads AB 

Suppleant:
Peter Eriksson, Åke Eriksson & Son AB
Mattias Kvist, Peab Sverige AB
Markus Hammarström
Skanska Hus Syd AB


Styrelsens sekreterare: Anders Fredriksson

Östra Skånes Byggförening
Västra Boulevarden 41
291 31 Kristianstad

Tel: 044-18 32 55
   

skriv ut
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER