Östersunds byggförening

Grunden för det demokratiska systemet i Sveriges Byggindustrier är byggföreningen. Byggföreningarna inom Sveriges Byggindustrier täcker hela Sverige.  

Styrelsen uppdrag i den lokala byggföreningen är:

  • att tillvarata och lyfta fram medlemsföretagens intressen avseende viktigare lokala frågor;
  • att aktivt verka för värvning av nya medlemmar;
  • att genom yttrande tillstyrka eller avråda intagning respektive uteslutning av medlemmar;
  • att ta ställning till lokal verksamhetsplan och budget;
  • att aktivt bidraga i den opinionsbildande verksamheten i enlighet med av förbundsstämman och förbundsstyrelsen fastställd policy;
  • att tillsätta lokala utskott och arbetsgrupper;
  • att vara remissorgan i frågor som rör viktigare bransch- och arbetsgivarfrågor och som avser viktiga förändringar i förbundets interna verksamhet;
  • att utföra andra åligganden i enlighet med stadgarna.

Styrelsen:
Bertil Jacobsson, Peab Sverige AB, ordförande
Lars Andersson, Skanska Sverige AB
Olle Axne, Treeab Bygg i Östersund AB
Peter Burman, NCC AB
Ulf Bernhardsson, Trångvikens Bygg AB
Per  Nilsson, Attacus Invest AB
Kjell Alfredsson, H Nyströms Kakelaffär AB 

Suppleanter:
Richard Mattsson, NCC AB
Marcus Olovsson, INAB
Ulf Lindström, Skanska Sverige AB


Styrelsens sekreterare: Staffan Sjömark

Östersunds Byggförening
Pedagogens väg 2
831 40 Östersund
Tel: 063-14 10 90
Fax: 063-13 77 57
 

skriv ut