Gävleborgs byggförening

Grunden för det demokratiska systemet i Sveriges Byggindustrier är byggföreningen. Byggföreningarna inom Sveriges Byggindustrier täcker hela Sverige.  

Styrelsen uppdrag i den lokala byggföreningen är

  • att tillvarata och lyfta fram medlemsföretagens intressen avseende viktigare lokala frågor;
  • att aktivt verka för värvning av nya medlemmar;
  • att genom yttrande tillstyrka eller avråda intagning respektive uteslutning av medlemmar;
  • att ta ställning till lokal verksamhetsplan och budget;
  • att aktivt bidraga i den opinionsbildande verksamheten i enlighet med av förbundsstämman och förbundsstyrelsen fastställd policy;
  • att tillsätta lokala utskott och arbetsgrupper;
  • att vara remissorgan i frågor som rör viktigare bransch- och arbetsgivarfrågor och som avser viktiga förändringar i förbundets interna verksamhet;
  • att utföra andra åligganden i enlighet med stadgarna.
     

Styrelsen:
Camilla Sjöstrand, Skanska Sverige AB, ordförande
Anders Arnaryd, NCC AB
Anna Peterson, PP Såg och Borr i Gävle AB
Sylvia Wallin, Byggtec Gävleborg AB  
Thomas Wallentin,  Peab Anläggning AB       
Göran Cronwall, Prenova Bygg & Projektledning AB
Rolf Persson, L.Öhmans Bygg AB

Suppleanter

Henrik Bergström, Takringen Akustikbyggen AB
Håkan Jansson, Gästriklands Byggställningar AB
Stefan Ericsson, Bygg & Markplanering i Ljusdal AB


Styrelsens sekreterare: Anders Hansson

Gävleborgs Byggförening
Drottninggatan 27, 1 tr
803 11 Gävle
Telefon: 026-54 60 00

skriv ut
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER