Västerbottens byggförening

Grunden för det demokratiska systemet i Sveriges Byggindustrier är byggföreningen. Byggföreningarna inom Sveriges Byggindustrier täcker hela Sverige.  

Styrelsen uppdrag i den lokala byggföreningen är:

  • att tillvarata och lyfta fram medlemsföretagens intressen avseende viktigare lokala frågor;
  • att aktivt verka för värvning av nya medlemmar;
  • att genom yttrande tillstyrka eller avråda intagning respektive uteslutning av medlemmar;
  • att ta ställning till lokal verksamhetsplan och budget;
  • att aktivt bidraga i den opinionsbildande verksamheten i enlighet med av förbundsstämman och förbundsstyrelsen fastställd policy;
  • att tillsätta lokala utskott och arbetsgrupper;
  • att vara remissorgan i frågor som rör viktigare bransch- och arbetsgivarfrågor och som avser viktiga förändringar i förbundets interna verksamhet;
  • att utföra andra åligganden i enlighet med stadgarna.

Styrelsen:
Gunnar Ahlgren, OF Bygg KB, ordförande
Per-Arne Falk , NCC Construction Sverige AB, vice ordförande
Ulrika Sandström, Skanska Sverige AB
Anton Johansson, Rekab Entreprenad AB
Urban Keskitalo, Peab Sverige AB
Fredrik Andersson, Contractor Bygg AB
Ulf Bjurbäck, Bjurbäcks Bygg & Plåt AB        

Suppleanter:
Per Linghult, VNB Byggproduktion AB
Mattias Lundström, Mini-Bygg AB
Mikael Gerklev, Svevia AB
Andreas Hellgren, Umeå Entreprenad


Styrelsens sekreterare: Johan Hallberg

Västerbottens Byggförening
c/o Sveriges Byggindustrier
Sveagatan 8
903 27 Umeå
Tel: 090-71 82 70
Fax: 090-77 43 50

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER