Norrbottens byggförening

Grunden för det demokratiska systemet i Sveriges Byggindustrier är byggföreningen. Byggföreningarna inom Sveriges Byggindustrier täcker hela Sverige.  

Styrelsen uppdrag i den lokala byggföreningen är:

  • att tillvarata och lyfta fram medlemsföretagens intressen avseende viktigare lokala frågor;
  • att aktivt verka för värvning av nya medlemmar;
  • att genom yttrande tillstyrka eller avråda intagning respektive uteslutning av medlemmar;
  • att ta ställning till lokal verksamhetsplan och budget;
  • att aktivt bidraga i den opinionsbildande verksamheten i enlighet med av förbundsstämman och förbundsstyrelsen fastställd policy;
  • att tillsätta lokala utskott och arbetsgrupper;
  • att vara remissorgan i frågor som rör viktigare bransch- och arbetsgivarfrågor och som avser viktiga förändringar i förbundets interna verksamhet;
  • att utföra andra åligganden i enlighet med stadgarna.

Styrelsen:
Mats Eklund, NCC AB, ordförande
Stefan Erixon, Nåiden Bygg AB, vice ordförande
Peter Fahlblom, HÖ Allbygg AB
Urban Nilsson, AB Berggren & Bergman
Örjan Johansson, Skanska
Peter Åkerström, Peab Sverige AB

Suppleanter:
Lars Englund, SA Englund AB
Erik Larsson, BD Bygg AB

Styrelsens sekreterare: Fredrik Kristiansson

Norrbottens Byggförening
Box 178
971 05 Luleå
Telefon: 0920-26 09 20
Fax: 0920-22 48 01

 

skriv ut
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER