Västmanlands byggförening

Grunden för det demokratiska systemet i Sveriges Byggindustrier är byggföreningen. Byggföreningarna inom Sveriges Byggindustrier täcker hela Sverige.  

Styrelsen uppdrag i den lokala byggföreningen är:

  • att tillvarata och lyfta fram medlemsföretagens intressen avseende viktigare lokala frågor;
  • att aktivt verka för värvning av nya medlemmar;
  • att genom yttrande tillstyrka eller avråda intagning respektive uteslutning av medlemmar;
  • att ta ställning till lokal verksamhetsplan och budget;
  • att aktivt bidraga i den opinionsbildande verksamheten i enlighet med av förbundsstämman och förbundsstyrelsen fastställd policy;
  • att tillsätta lokala utskott och arbetsgrupper;
  • att vara remissorgan i frågor som rör viktigare bransch- och arbetsgivarfrågor och som avser viktiga förändringar i förbundets interna verksamhet;
  • att utföra andra åligganden i enlighet med stadgarna.

Styrelsen: 
Mikael Kölborg, Nordiska Byggkoncept AB, ordförande
Klas Almberg, AB Golv & Tak
Mikael P Sjölund, Aros Bygg & Förvaltning AB 
Ulf Ericsson, NCC AB
Göran Bodén, Bodén Mark & Anläggning AB 
Fredrik Nyhrén, HMB Construction AB 
Jörgen Karlsson, Mälarbygg AB

Suppleanter:
Mattias Back, Byggsvängen AB
Tom Dyrberg, Interoc Akustik AB
Mats Tapper, Peab
  

Styrelsens sekreterare: Michael Daun

Västmanlands Byggförening
Kristinagatan 14
724 61  Västerås
Tel: 021-34 93 50
Fax: 021-13 16 05
 

skriv ut
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER