Upplands byggförening

Grunden för det demokratiska systemet i Sveriges Byggindustrier är byggföreningen. Byggföreningarna inom Sveriges Byggindustrier täcker hela Sverige.  

Styrelsen uppdrag i den lokala byggföreningen är:

  • att tillvarata och lyfta fram medlemsföretagens intressen avseende viktigare lokala frågor;
  • att aktivt verka för värvning av nya medlemmar;
  • att genom yttrande tillstyrka eller avråda intagning respektive uteslutning av medlemmar;
  • att ta ställning till lokal verksamhetsplan och budget;
  • att aktivt bidraga i den opinionsbildande verksamheten i enlighet med av förbundsstämman och förbundsstyrelsen fastställd policy;
  • att tillsätta lokala utskott och arbetsgrupper;
  • att vara remissorgan i frågor som rör viktigare bransch- och arbetsgivarfrågor och som avser viktiga förändringar i förbundets interna verksamhet;
  • att utföra andra åligganden i enlighet med stadgarna.

Styrelsen:
Ulf Hansson, NCC Construction Sverige AB, ordförande
Gustav Bergstedt, Skanska Sverige AB
Per Johansson, JM AB
Maria Andersson, Markona AB
Grgo Omazic, Peab Sverige AB
Jan Liljestrand, Ramirent AB
Pär Karlsson, Byggconstruct Ullberg & Karlsson AB


Suppleanter:

Kristian Roberts, Sh bygg sten och anläggning ab
Ronny Jansson, Credentia AB
Mattias Jansson, BBM i Uppsala AB

Styrelsens sekreterare: Anders Ragnarsson

Upplands Byggförening
Bangårdsgatan 13 2 tr
753 20 Uppsala
Tel: 018-56 61 20
Fax: 018-69 44 20
 

skriv ut