Örebro byggförening

Grunden för det demokratiska systemet i Sveriges Byggindustrier är byggföreningen. Byggföreningarna inom Sveriges Byggindustrier täcker hela Sverige.  

Styrelsen uppdrag i den lokala byggföreningen är:

  • att tillvarata och lyfta fram medlemsföretagens intressen avseende viktigare lokala frågor;
  • att aktivt verka för värvning av nya medlemmar;
  • att genom yttrande tillstyrka eller avråda intagning respektive uteslutning av medlemmar;
  • att ta ställning till lokal verksamhetsplan och budget;
  • att aktivt bidraga i den opinionsbildande verksamheten i enlighet med av förbundsstämman och förbundsstyrelsen fastställd policy;
  • att tillsätta lokala utskott och arbetsgrupper;
  • att vara remissorgan i frågor som rör viktigare bransch- och arbetsgivarfrågor och som avser viktiga förändringar i förbundets interna verksamhet;
  • att utföra andra åligganden i enlighet med stadgarna.

Styrelsen:
Kjell Fransson, Tranab Markbyggnad AB, ordförande, 
Thomas Jansson, NA Bygg AB, vice ordförande
Gunnar Johansson, Asplunds Bygg i Örebro AB
Bengt-Erik Persson, Erikssons Bygg i Mellansverige AB
Anders Bjelke, Peab Sverige AB
Mats Eriksson, Skanska Sverige AB
Robert Davidsson, NCC Sverige AB
 
Suppleant:
Anton Axelsson, Puts & Tegel i Örebro AB 
Per Olof Olsson, Allbyggar´n i Karlskoga AB
Katarina Halvarsson, TBM Entreprenad AB


Styrelsens sekreterare: Annika Almeen

Örebro Byggförening
Köpmangatan 23- 25
702 23 Örebro
Telefon: 019-19 57 85
Fax: 019-17 91 93

skriv ut
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER