Linköpings byggförening

Grunden för det demokratiska systemet i Sveriges Byggindustrier är byggföreningen. Byggföreningarna inom Sveriges Byggindustrier täcker hela Sverige. 

Styrelsen uppdrag i den lokala byggföreningen är:

  • att tillvarata och lyfta fram medlemsföretagens intressen avseende viktigare lokala frågor;
  • att aktivt verka för värvning av nya medlemmar;
  • att genom yttrande tillstyrka eller avråda intagning respektive uteslutning av medlemmar;
  • att ta ställning till lokal verksamhetsplan och budget;
  • att aktivt bidraga i den opinionsbildande verksamheten i enlighet med av förbundsstämman och förbundsstyrelsen fastställd policy;
  • att tillsätta lokala utskott och arbetsgrupper;
  • att vara remissorgan i frågor som rör viktigare bransch- och arbetsgivarfrågor och som avser viktiga förändringar i förbundets interna verksamhet;
  • att utföra andra åligganden i enlighet med stadgarna.

Styrelsen:

Lars Westin, Ordförande, Miljöbyggarna Entreprenad i Linköping AB
Göran Lundström, Åhlin & Ekeroth Byggnads AB
Anders Thorsen, Skanska Sverige AB
Magnus Frisk, Egirs Bygg AB
Robert Ohlsson, Peab Sverige AB
Benny Valtersson, Stångebro Bygg AB
Ronny Johansson, NCC Sverige AB


Suppleanter:

Bengt Tångring, Lekab i Linköping AB
Mikael Ljungberg, LEAB Undertak AB
Morgan Lindstam, AB Lindstams Bygg

 

Styrelsens sekreterare: Cecilia Johansson

Linköpings Byggförening
Box 388
581 04 Linköping
Telefon: 013-25 30 55
Fax: 013-25 30 10

skriv ut
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER