Dalarnas byggförening

Grunden för det demokratiska systemet i Sveriges Byggindustrier är byggföreningen. Byggföreningarna inom Sveriges Byggindustrier täcker hela Sverige.  

Styrelsen uppdrag i den lokala byggföreningen är:

  • att tillvarata och lyfta fram medlemsföretagens intressen avseende viktigare lokala frågor;
  • att aktivt verka för värvning av nya medlemmar;
  • att genom yttrande tillstyrka eller avråda intagning respektive uteslutning av medlemmar;
  • att ta ställning till lokal verksamhetsplan och budget;
  • att aktivt bidraga i den opinionsbildande verksamheten i enlighet med av förbundsstämman och förbundsstyrelsen fastställd policy;
  • att tillsätta lokala utskott och arbetsgrupper;
  • att vara remissorgan i frågor som rör viktigare bransch- och arbetsgivarfrågor och som avser viktiga förändringar i förbundets interna verksamhet;
  • att utföra andra åligganden i enlighet med stadgarna.

Styrelsen:

Ordinarie:

Mikael Lundin, Skanska Sverige AB

Tommy Lövenvik, HMB Construction AB
Anders Skoglund, Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB
Anders Östlund, ByggPartner i Dalarna AB
Jonas Björnbom, NCC AB
Daniel Lindén, Peab Anläggning
Ulrika Göransson, Skanska Sverige AB

Suppleanter:
Per Schönbeck, BBM Borlänge AB
Anders Fyhr, ByggTjänst i Falun AB
Mikael Göras, Daniel Hag Bygg AB
 

Styrelseprotokoll

Styrelsens sekreterare: Mikael Granlund

Dalarnas Byggförening
c/o Sveriges Byggindustrier
Box 1958
791 19 Falun
Telefon: 023-58 160
Fax: 023-58 159

skriv ut