Regeringens förslag drabbar de små företagen
Foto: Johan Jeppsson
Kollektivavtal & Arbetsrätt 2018-02-14

”Regeringens förslag drabbar de små företagen”

Så kommenterar Sveriges Byggindustriers förhandlingschef Mats Åkerlind regeringens förslag till lag om entreprenörsansvar i SVT Rapport, TV4 Nyheterna, TT, Dagens Nyheter med flera medier. Vad tycker andra?

Sveriges Byggindustrier vill i stället införa en försäkringslösning som garanterar alla i svensk byggbransch att få ut sin lön och som är en del av det statliga lönegarantisystem. Så värnas både småföretagen och de anställda.
Läs Mats Åkerlinds kommentar här

Vad innebär regeringens förslag?

  • Regeringens så kallade Entreprenörsansvar innebär att en entreprenör ska hållas ansvarig för lön till en arbetstagare hos en underentreprenör.
  • Lagförslaget träffar alla svenska företag inom bygg- och installationssektorn. Bemanningsföretag berörs ej. 
  • Det är en överimplementering av EU:s direktiv, som bara träffar utstationerade företag i Sverige.

Fler röster om regeringens förslag till entreprenörsansvar:

Pether Fredholm, vd JSB Gruppen AB, vad tycker du om regeringens lagförslag om entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen?
– Jag tycker att det sänder helt fel signaler eftersom man flyttar över ansvaret från dem som missköter sig till seriösa företag. Redan i dag ställer vi höga krav på våra underentreprenörer genom upphandling, avtal och rutiner som främjar ordning och reda på våra arbetsplatser.

Hur skulle ditt företag påverkas om detta blir verklighet?
– Det kommer att leda till ett ändrat inköpsbeteende där vi blir mer restriktiva mot nya, okända underentreprenörer oavsett deras erbjudande. Det kommer att bli svårare att starta byggföretag i Sverige, vilket missgynnar sysselsättningstillväxten, som ju huvudsakligen sker i små och medelstora företag. Underentreprenörer får räkna med längre betalningstider och sämre kassaflöden för att vi inte ska riskera att krävas på en löneskuld. Detta medför också en ökad administration, som kunderna i slutänden får betala.


Vad säger andra om regeringens förslag? 

- Mindre, nystartade och specialiserade företag får det svårare att etablera sig på marknaden. Följden blir minskad konkurrens, vilket leder till ökade byggkostnader och hämmar branschens utveckling.
Senja Ljung, vd SM Entreprenad.

- En trolig konsekvens är att det blir minskad mångfald och färre entreprenörer i branschen, vilket i sin tur leder till minskad konkurrens på marknaden och att sektorns innovationskraft avtar.
Lise-Lotte Argulander, arbetsrättsexpert Företagarna.

- Tanken med lagen är hedervärd men faktum är att det snarare leder till en utgallring av mindre företag. Huvudentreprenörerna kommer med största sannolikhet att köra på de gamla trogna leverantörerna som kan visa upp den allra bästa kreditvärdigheten. Möjligheterna för nya uppstickare blir små. Förslaget leder i förlängningen till att de minsta företagen riskerar att slås ut och att byggandet fördyras.
Ola Månsson, vd Installatörsföretagen.

skriv ut
epost
Share
skriv ut