Regeringen ser ut att ha tagit åt sig av branschens önskemål
Bostäder & Infrastruktur 2017-01-24

Regeringen ser ut att ha tagit åt sig av branschens önskemål

Sveriges Byggindustrier välkomnar regeringens ambition att stärka översiktsplaneringen och förkorta planprocessen. Sverige behöver en ny bostadspolitik för alla. En del av detta arbete handlar om att se till att det finns förutsättningar för en långsiktigt jämn och ändamålsenlig nivå på bostadsbyggandet. 

– Att tidigt reda ut konflikter mellan allmänna intressen och ta fram mer konkreta planeringsunderlag är viktigt. Regeringen ser ut att ha tagit åt sig av branschens önskemål, och det är vi glada för, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier.

– Däremot är vi mycket kritiska till att utreda möjligheterna att reglera upplåtelseformer i detaljplan. Det uppfattar vi som ett kraftigt ingrepp i den privata äganderätten, fortsätter Björn Wellhagen.

Sveriges Byggindustrier är positiv till de flesta åtgärderna i regeringens 22-punktsprogram. Tyvärr kommer de bara att påverka byggandet marginellt. För att skapa en bättre fungerande bostadsmarknad krävs förändringar i skatte- och hyresregler som förbättrar rörligheten, möjligheter för kapitalsvaga hushåll att skaffa ett boende, strategiska investeringar i infrastruktur och åtgärder mot resurs- och kompetensbristen för hela sektorn.  

Mer information

Regeringen: Stärkt översiktsplanering och förkortade planeringsprocesser för ett effektivt bostadsbyggande

skriv ut
epost
Share
skriv ut