Regeringen måste välja väg om höghastighetsbanorna
Bostäder & Infrastruktur 2017-08-31

Regeringen måste välja väg om höghastighetsbanorna

Trafikverket väljer bort de snabbaste höghastighetstågen i den nationella transportplanen för 2018 till 2029. Generaldirektör Lena Erixon menar att det inte finns resurser för att bygga höghastighetsbanor för tågtrafik i 320 km/h. Därför föreslår Trafikverket att sträckan Lund-Hässleholm och Ostlänken byggs för farter upp till 250 km/h.

- Trafikverkets besked ligger inte i linje med Sverigeförhandlingens direktiv och förslag, varken om hastighet, utbyggnadstakt, eller prioriterad etappindelning. Det är olyckligt att två statliga instanser förordar så olika lösningar i en sådan viktig framtidsfråga, säger Lars Redtzer, ansvarig för infrastrukturfrågor på Sveriges Byggindustrier.

Med största sannolikhet förverkligas fyrspårutbyggnaden mellan Stockholm och Uppsala under planperioden. Trafikverket bedömer att utbyggnationen skapar förutsättningar för 50.000 nya bostäder.

- Det är positivt att den nya infrastrukturministern Tomas Eneroth (S) så tydligt lyfter kopplingen mellan infrastruktursatsningar och bostäder, säger Lars Redtzer.

Det är också bra att Trafikverket ser till basindustrins förutsättningar för långsiktig konkurrenskraft.

- Däremot är det viktigt att utbyggnadstakten snabbas på så att hela Norrbotniabanan kan färdigställas före 2029, säger Lars Redtzer.

Sveriges Byggindustrier arrangerar ett seminarium där byggindustrin ger sin syn på den nya transportplanen. Seminariet äger rum den 6 september kl 08-09 i Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm. Medverkar gör bland annat infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och Svante Hagman affärsområdeschef för NCC Infrastructure samt ordförande Sveriges Byggindustrier. Till seminariet - anmäl dig nu!

Regeringen måste välja väg om höghastighetsbanorna

Trafikverket väljer bort de snabbaste höghastighetstågen i den nationella transportplanen för 2018 till 2029. Generaldirektör Lena Erixon menar att det inte finns resurser för att bygga höghastighetsbanor för tågtrafik i 320 km/h. Därför föreslår Trafikverket att sträckan Lund-Hässleholm och Ostlänken byggs för farter upp till 250 km/h.

- Trafikverkets besked ligger inte i linje med Sverigeförhandlingens direktiv och förslag, varken om hastighet, utbyggnadstakt, eller prioriterad etappindelning. Det är olyckligt att två statliga instanser förordar så olika lösningar i en sådan viktig framtidsfråga, säger Lars Redtzer, ansvarig för infrastrukturfrågor på Sveriges Byggindustrier.

Med största sannolikhet förverkligas fyrspårutbyggnaden mellan Stockholm och Uppsala under planperioden. Trafikverket bedömer att utbyggnationen skapar förutsättningar för 50 000 nya bostäder.

- Det är positivt att den nya infrastrukturministern Tomas Eneroth (S) så tydligt lyfter kopplingen mellan infrastruktursatsningar och bostäder, säger Lars Redtzer.

Det är också bra att Trafikverket ser till basindustrins förutsättningar för långsiktig konkurrenskraft.

- Däremot är det viktigt att utbyggnadstakten snabbas på så att hela Norrbotniabanan kan färdigställas innan 2029, säger Lars Redtzer.

Sveriges Byggindustrier arrangerar ett seminarium där byggindustrin ger sin syn på den nya transportplanen. Seminariet äger rum den 6 september kl 08-09 i Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm. Medverkar gör bland annat infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och Svante Hagman affärsområdeschef för NCC Infrastructure samt ordförande Sveriges Byggindustrier.

skriv ut
epost
Share
skriv ut

Filtrera Regionvis

Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER
PRESSANSVARIG Regeringen måste välja väg om höghastighetsbanorna