Reformering av hyressättningssystemet en regeringsfråga
Foto: Henry Cohen
Bostäder & Infrastruktur 2016-05-04

Reformering av hyressättningssystemet en regeringsfråga

Fastighetsägarna har idag meddelat att de lämnar förhandlingarna mellan hyresmarknadens parter för att gemensamt komma överens om åtgärder för att reformera hyressättningssystemet.

- När en av de tre parterna i förhandlingarna mellan hyresbostadsmarknadens parter lämnar bordet finns längre ingen legitimitet för uppdraget. Det är tråkigt att parterna inte tagit tillfället i akt och enas kring reformer av hyressättningssystemet. De effekter vi ser till följd av systemets brister är bland annat låg rörlighet, svarthandel med hyreskontrakt, ombildningar och ett ineffektivt utnyttjande av bostadsbeståndet. Den dysfunktionella hyresmarknaden i främst storstadsområdena bidrar också till att priserna i det ägda beståndet pressas uppåt. Här finns en av orsakerna till hushållens ökade skuldsättning, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef för Sveriges Byggindustrier.

- Reformerna brådskar, bostadskrisen är påtaglig runt om i landets kommuner. Regeringens ambitiösa mål att det ska byggas 700 000 nya bostäder till 2025 känns ännu längre bort nu när en av de viktiga bitarna, en reformering av hyressättningssystemet, motarbetas av två av varandra närstående parter, Hyresgästföreningen och SABO, säger Björn Wellhagen.

- Vi förstår Fastighetsägarnas frustration över att inga strukturella förändringar diskuterats under samtalen utan enbart marginella justeringar i befintligt system. Den enda väg nu är att återföra frågan till de bostadspolitiska samtalen som förs mellan regeringen och oppositionen. Det behövs en bred överenskommelse om en ny bostadspolitik. Det räcker dock inte med förändringar i hyressättningssystemet. En ny bostadspolitik för alla måste innefatta reformer för ökad rörlighet, lättare inträde för kapitalsvaga hushåll på bostadsmarknaden och förbättringar av regelverk som styr byggandet samt tillämpningen av desamma, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef för Sveriges Byggindustrier.

skriv ut
epost
Share
skriv ut