Forskning & Utveckling 2014-05-09

Rätt och riktigt - ny handbok från FoU

Handboken "Rätt och riktigt - med fokus på energieffektivitet vid renovering och drift av flerbostadshus" innehåller enkla och konkreta exempel på energieffektiva lösningar som är aktuella i samband med ombyggnad och renovering. 

Skriften riktar sig till professionella och lekmän som brukar, äger eller förvaltar flerbostadshus, till anställda på byggservice-, entreprenad- och driftföretag samt till studenter. Handboken har arbetats fram av Sveriges Byggindustrier FoU Syd i samarbete med CIT Energy Management.

Beställ och ladda hem handboken här 

skriv ut
epost
Share
skriv ut

rattochriktigt.jpg