PUL

All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna om integritetsskydd i personuppgiftslagen, PuL

Sveriges Byggindustrier kommer att behandla dina uppgifter för administration, att tillhandahålla tjänster, skicka kursinbjudningar och andra inbjudningar, hantera prenumerationer, göra marknads- och företagsanalyser samt för att sända dig information rörande aktuella frågor och marknadsföringsmaterial. Uppgifterna kommer att vara tillgängliga för Sveriges Byggindustrier, Svenskt Näringsliv och dess medlemsorganisationer. Personuppgiftsansvarig är Sveriges Byggindustrier.

Om du vill ha mer information om hur dina uppgifter behandlas eller begär rättelse eller ändra dina uppgifter är du välkommen att kontakta Sveriges Byggindustrier på e-post info@sverigesbyggindustrier.se. Till denna adress kan du även vända dig om du vill avregistrera dig som kontaktperson.

Om du vill få information om vilka personuppgifter som behandlas hos oss kan du kostnadsfritt en gång per år ansöka om begäran om registerutdrag. Detta sker genom att skicka en skriftlig och undertecknad ansökan till följande adress (observera att ansökan via e-post inte är giltig):

Sveriges Byggindustrier
Att: PUL-ombud
Box 5054
102 42 Stockholm

skriv ut

Filtrera Regionvis

Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER