Projektet Medlemsnytta 2025

Förbundsstyrelsen har under 2016 och 2017 drivit projektet ”Medlemsnytta 2025”. Syftet har varit att undersöka vilka förändringar som sker, hur de påverkar byggbranschen och vilka nya eller förändrade krav dessa ställer på förbundet. Arbetsformen har i hög grad utgått från att lyssna på medlemsföretagen.

Vid Förbundsstyrelsemöte den 12 september beslutade Förbundsstyrelsen att ställa sig bakom dokumentet ”Medlemsnytta 2025 - underlag för beslut” som en inriktning för Sveriges Byggindustrier samt godkänna förslaget till uppdaterade stadgar.

Förbundsstyrelsen beslutade även att sända sju förslag samt förslaget till uppdaterade stadgar, på remiss. Till remissinstanserna översändes handlingar vecka 38. Samma vecka var även samtliga ordförande i Byggföreningar och Regionstyrelser inbjudna till en gemensam informations- och diskussionsdag på Arlanda där Tore Nilsson och Mats Johansson muntligen presenterade samma förslagen.

Nedan hittar du en filmad version av den presentationen. Filmen är 54 minuter lång, men är du bara intresserad av en specifik del av presentationen är det möjligt leta dig fram med hjälp av kapitelindelningen.

 

  1. 00.00                            Inledning
  2. 02.55                            Bakgrund till Medlemsnytta 2025
  3. 11.20                            Syfte med Medlemsnytta 2025
  4. 12.20                            Förbundsstyrelsens förslag 1-3
  5. 25.00                            Förbundsstyrelsens förslag 4-5
  6. 35.00                            Förbundsstyrelsens förslag 6-7
  7. 52.00                            Avslutning
  8. 54.00                            Slut

  


Remissvaren skall vara Förbundsstyrelsen tillhanda senast den 20 oktober klockan 15.00. 

Ladda ner och läs presentationen av Medlemsnytta 2025 som PDF-fil.


skriv ut