Problemlösning under ytan
Medlemsporträtt 2017-04-28

Problemlösning under ytan

Stockholms Vattenentreprenader AB är medlem i branschorganisationen Dykentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier. Mycket av arbetet sker under ytan och kräver uthålliga dykare med sinne för problemlösning.

Stockholms Vattenentreprenader är ett av fyra systerbolag som arbetar med marin service inom Marcon-Gruppen. Företaget utför nybyggnation, service och underhåll av alla sorters anläggningar i vatten. Kunderna är jämnt fördelade mellan offentliga beställare och större privata byggbolag.

Vilka yrkesgrupper har ni på företaget?

– Anläggningsdykare, anläggningsarbetare, skeppare, grävmaskinister samt pråm- och pontonskötare, berättar vd Royne Wretling.

Är det svårt eller lätt att hitta kompetenta medarbetare?

– Just nu råder det brist på dykare. Det finns endast en kvalificerad yrkesutbildning för anläggningsdykare i Sverige, Yrgo i Göteborg, som utbildar 24 personer vartannat år. Det ligger dock ett förslag om att köra utbildningen varje år framöver, vilket vore positivt. En annan möjlighet är att gå som traditionell lärling hos ett företag.

Vilka egenskaper krävs för att bli en bra anläggningsdykare?

– Man ska vara en utpräglad problemlösare som gillar att fatta egna beslut. Ett dyklag består av minst tre personer, men som regel dyker man en åt gången. Det är ett påfrestande arbete som kräver god kondition och mental styrka. Det är ofta mörkt och dålig sikt, inget för den som har anlag för klaustrofobi. Men för rätt person är det ett väldigt stimulerande arbete!

Sventab-2.JPG

– Tyvärr är det ganska många som lämnar branschen på grund av de tuffa arbetsförhållandena. Vi erbjuder våra medarbetare utvecklingsmöjligheter för att behålla kompetensen i företaget. Det är en stor fördel att ha erfarna dykare med lokal kännedom.

Vilka är de största riskerna med arbetet?

– Riskbilden liknar den som finns på en traditionell byggarbetsplats. Dock är klämrisken förhöjd eftersom vi ofta arbetar med hängande last som kan påverkas av väder och vind. Generellt sett är det nog färre incidenter i vår bransch tack vare att dykarna är väldigt riskmedvetna – de gör sin egen riskanalys på varje jobb. Vi har även omfattande ordnings- och skyddsregler i företaget.

Kan du ge något exempel på ett uppdrag som sticker ut?

– Utbyte av huvudvattenledning i Norrström utanför riksdagshuset, vilket bedrevs som en utförandeentreprenad i samverkan med Stockholm Vatten AB. Vi rev bort den gamla ledningen och ersatte den med en ny 140 meter lång stålledning med en diameter på 1000 mm. Ledningen svetsades ihop i Norsborg, bogserades på plats, passades in, sänktes ner och kopplades ihop. Projektet utfördes på kort tid i strömmande vatten och en känslig miljö.

Sventab-1.jpg

Vilka är de största utmaningarna i branschen?

– Vi ser en trend där timdebiteringen går ned samtidigt som lönerna ökar, en ekvation som är svår att få ihop. Det beror delvis på att fler småföretag med lägre overheadkostnader är med och tävlar om jobben. Företag som kanske inte investerar lika mycket i utbildning, maskiner och utrustning. Arbetstidsregleringen i kollektivavtalet är också en försvårande faktor där vi behöver större möjligheter till flexibla lösningar. Branschorganisationen Dykentreprenörerna arbetar aktivt med de här frågorna och hade gärna sett en ökad samverkan med Sveriges Byggindustrier.

skriv ut
epost
Share
skriv ut

FAKTA:

Stockholms Vattenentreprenader AB
Grundades: 1985
Ort: Stockholm
Anställda: 20 personer
Omsättning: 45 MSEK

Royne-W.jpg

Royne Wretling, vd

Stockholms Vattenentreprenader: www.sventab.se

Dykentreprenörerna: www.dib.nu