Sund konkurrens 2017-08-23

Principer för sund byggbransch

- Sveriges Byggindustrier har under en längre tid aktivt verkat mot svartarbete och för en sund konkurrens. De seriösa företagen, de enskilda människorna och samhället drabbas hårt av fusket. Det är inte acceptabelt, säger Mats Åkerlind, tf vd Sveriges Byggindustrier. 

Sveriges Byggindustrier arbetar sedan flera år tillbaka för att stävja osund konkurrens. Vi ställer oss bakom:

  • Reglerna om personalliggare innebär att det lättare framgår vem som utför arbeten på en byggarbetsplats och åt vilket företag.
  • Reglerna om anmälningsplikt innebär att utländska företag är skyldiga att anmäla sig hos Skatteverket och att arbetsplatser registreras.

Kommande lagstiftning innebär att arbetsgivare stegvis kommer att börja redovisa lön, skatt och arbetsgivaravgift för varje anställd varje månad till Skatteverket.

Sveriges Byggindustrier bedriver ett kontinuerligt informations- och opinionsarbete, i vilket vi påtalar riskerna med svartarbete för både entreprenörer och kunder. Vi har bland annat tagit fram en checklista som till exempel lyfter fram betydelsen av ID06, branschens eget system för id-kontroll.

Det finns en nära kontakt och ett gott samarbete mellan Sveriges Byggindustrier och Skatteverket i frågor som rör sund konkurrens. Vi har varit tydliga med att myndigheterna bör fokusera på att försöka hitta de företag som struntar i reglerna och därmed snedvrider konkurrensen.

Idag finns det 97.000 bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige, varav hälften har F-skatt. Drygt 3.500 av företagen är medlemmar i Sveriges Byggindustrier. Ju fler små och medelstora företag som ansluter sig till Sveriges Byggindustrier, desto bättre möjlighet ges vi att verka för en sundare konkurrens.

skriv ut
epost
Share
skriv ut