Verkningslöst att utvidga ROT-avdraget

Sveriges Byggindustrier ifrågasätter regeringens utredning för att utvidga ROT-avdraget till hyresbostäder eftersom det inte skapar fler vita jobb.

Att även Miljöpartiet och Riksbyggen tycks ha missat denna poäng framgår tydligt av en debattartikel i DI.

– Regeringens utredningsdirektiv anger att anledningen till uppdraget är den eventuella skattemässiga skillnaden mellan hyresrätter och bostadsrätt. Miljöpartiet och Riksbyggen har utgångspunkten att ROT-avdraget ska vara boendeneutralt. Båda ingångarna rimmar illa med orsaken till att införa ROT-avdraget, nämligen att minska svartarbetet, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

– ROT-avdraget har från hushållens del hittills inneburit en kraftig minskad efterfrågan av svarta byggnadsarbeten samtidigt som utbudet också minskat påtagligt. Här fanns tyvärr en omfattande svart marknad innan ROT-avdraget infördes, fortsätter Ola Månsson.

– Varken utbud eller efterfrågan av svarta tjänster kommer att påverkas om ROT-avdraget skulle vidgas till att omfatta hyresbostäder eller bostadsrättsföreningar. Marknaden för svarta tjänster bland dessa är mycket liten i utgångsläget, konstaterar Ola Månsson och avslutar med att påminna om att en åtgärd inte kan lösa alla utmaningar som finns. Låt oss inte urholka vårt verktyg mot svartarbete!

skriv ut
epost
Share
skriv ut
Filer

För ytterligare information, kontakta Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier,  076-787 87 04, ola.mansson@bygg.org

Prenumerera