Sveriges Byggindustrier välkomnar Tomas Eneroth till posten som infrastrukturminister

Tomas Eneroth har i dag utsetts till ny infrastrukturminister. Sveriges Byggindustrier hälsar Eneroth välkommen till en viktig befattning med många stora utmaningar framöver.

- Infrastrukturfrågorna är mycket angelägna och viktiga för Sverige. Inte minst krävs det ytterligare medel för att vi tillsammans ska kunna skapa förutsättningar för att bygga så mycket infrastruktur som möjligt för skattebetalarnas pengar. Allt för att skapa det långsiktigt hållbara samhället. Vi välkomnar Tomas Eneroth i hans nya tjänst och ser fram emot ett gott samarbete, säger Lars Redtzer, ansvarig för infrastrukturfrågor på Sveriges Byggindustrier.

Sveriges Byggindustrier tackar samtidigt Anna Johansson för ett gott samarbete.

- Anna Johansson har lagt stor energi och kraft på infrastrukturfrågorna. Vi tackar henne för ett gott och konstruktivt samarbete, avslutar Lars Redtzer.

Pressbilder

skriv ut
epost
Share
skriv ut
Filer

Lars_Redtzer.jpg

För ytterligare information, kontakta gärna Lars Redtzer, ansvarig Infrastruktur Sveriges Byggindustrier, 072 538 02 10.

Prenumerera