Försämrat ROT-avdrag leder till fler konkurser

Förra året ökade konkurserna bland byggföretag med cirka två procent jämfört med 2015. Ökningen har dessutom fortsatt under det första kvartalet 2017. Den troligaste anledningen till konkurserna är det försämrade ROT-avdraget. Det visare Sveriges Byggindustriers nya rapport Ökad konkursrisk för små byggföretag.

- Detta är första gången vi ser att byggkonkurserna ökar trots ett starkt konjunkturläge i branschen och det är framför allt försämringen av ROT-avdraget som är orsaken till detta, konstaterar Johan Deremar, nationalekonom på Sveriges Byggindustrier och författare av rapporten.
Det är små företag med fyra anställda eller färre som står för majoriteten av konkurserna. Regeringens aviserade försämring av 3:12-reglerna riskerar dessutom försätta branschen i ett läge där marginalerna för de små byggbolagen fortsätter att minska.

- Nya 3:12-förslaget blir förödande för attraktiviteten att driva ett litet byggbolag och riskerar dessutom att leda till ytterligare konkurser inom branschen, avslutar Johan Deremar.

Rapporten konstaterar att kombinationen av försämrade ROT-avdrag och den skattechock som skulle följa förändringen av 3:12-reglerna relativt snabbt skulle försätta många mindre byggbolag i ett svårt ekonomiskt läge. Således finns det all anledning att redan nu slå larm kring de långsiktiga förutsättningarna för mindre företag i byggbranschen.

Läs hela rapporten här

skriv ut
epost
Share
skriv ut
Filer
Prenumerera