Povel verksamhetsledning 2016-01-13

Povelföretaget Etikhus AB ISO 14001 och 9001-certifierat

Etikhus AB som under första halvan på förra året genomförde sin Poveldiplomering klarade under december sitt mål om att ISO certifiera verksamheten inom både Miljö; ISO 14001 och Kvalitet; ISO 9001. Vi lyfter på hatten och gratulerar!

Etikhus är ett av de första företag som använder vår nya framtagna certifieringsmodell i samarbete med SBcert, där Poveldiplomeringen blir en del av certifieringsprocessen. 

skriv ut
epost
Share
skriv ut