Povel passerar 190 företag
Povel verksamhetsledning 2017-04-28

Povel passerar 190 företag

I maj månad, och med de nya Povelgrupperna som startar då, passerar Povel 190 bygg-, anläggnings- och specialföretag som antingen genomgått eller genomgår sin Povelintroduktion. 

Detta är en ökning med över 20 företag på bara sex månader. Det är bra intresse kring Povel nu!

Om Povel

Povel är utvecklat för bygg-, anläggnings- och specialföretag att möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. Genom Povel får företagen hjälpmedel och verktyg för att skapa ett verksamhetsledningssystem som binder samman företagets egna ambitioner med alla de krav som ställs på byggföretag i dag.

Läs mer om Povel

skriv ut
epost
Share
skriv ut