Povel - för en hållbar utveckling i företaget och byggbranschen

Povel verksamhetsledning

Povel – BI:s verktyg för lönsam verksamhetsstyrning

Povel är utvecklat för bygg-, anläggnings- och specialföretag att möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. Genom Povel får företagen hjälpmedel och verktyg för att skapa ett verksamhetsledningssystem som binder samman företagets egna ambitioner med alla de krav som ställs på byggföretag idag.

Povel lämpar sig för alla typer av byggföretag, såväl små som stora. Systemet är uppbyggt enligt byggprocessen. Povel gör det möjligt för företaget att lägga upp sitt ledningsarbete på ett strukturerat sätt efter aktuella förutsättningar och ambitioner. Povel erbjuder analys av företagets olika verksamheter.  Povel ägs och drivs av Sveriges Byggindustrier; Byggarnas bransch och arbetsgivarorganisation. Povel följer de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav 
som anges i ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.​

Revisioner utförs av ackrediterat Certifieringsorgan

sbcert_jpg.jpgSveriges Byggindustrier har ett samarbete med Scandinavian Business Certification (sbcert).

Avtalet innebär att sbcert utför tredjepartrevisioner i anslutning till Poveldiplomeringarna. Revisionerna genomförs av kvalificerade ISO-revisorer vilket höjer statusen på Poveldiplomeringen samt säkerställer att Povel efterlever kraven i ISO-standarden.

För mer information se www.sbcert.se

Nyheter
2017-07-31

Povel informationsmöten i höst

Under augusti och september bjuder vi in till informationsmöten på två orter för de medlemsföretag som vill veta mer om Povel Verksamhetsledningssystem.

Läs mer
2017-06-15

Sommarerbjudande för Povelföretagen

Byggarbetsplatsens Teknikhandbok finns nu i ny upplaga. Som extraerbjudande till alla Povelföretag erbjuds 20% rabatt på de medlemspriser som anges här. Erbjudandet gäller alla Povelföretag med abonnemang samt de som just nu går sin introduktion.

Läs mer
2017-05-31

Avslutning i Lagans Byggnads AB

Förra fredagen var det avslutning i den företagsinterna Povelgenongången hos Lagans Byggnads AB:s fyra avdelningar. Arbetet med introduktionen har under de senaste 14 månaderna pågått med hjälp av en av våra duktiga handledare; Jonas P Räf och vi önskar nu Lagans Byggnads AB lycka till i det framtida arbetet!

Läs mer
Nyhetsarkiv

povel_logo_100.jpg


verksamhetsledning.jpg

Povel verksamhetsledning

introduktion.jpg

Introduktion

kund-_och_intressentinformation.JPG

Kund- och intressentinformation


KONTAKT

Peter Schyum, affärsområdeschef Verksamhetsledning

Lars Björkeström, projektledare Entreprenörsskolan/Povel