Povel - för en hållbar utveckling i företaget och byggbranschen

Povel verksamhetsledning

Povel – BI:s verktyg för lönsam verksamhetsstyrning

Povel är ett branschanpassat ledningssystem för alla typer av byggföretag, såväl små som stora. Systemet är uppbyggt enligt byggprocessen och hjälper företagen att jobba effektivt med verksamhetsledning.

Många byggföretag har idag svårt att hantera verksamhetsstyrning på ett systematiskt sätt. Olika ledningssystem och standardkraven i ISO upplevs ibland som svåra att förstå, är inte anpassade till verksamheten och sättet att arbeta. Många saknar också ett system som tar ett samlat grepp över hela verksamheten; ett så kallat verksamhetsledningssystem. Därför har vi utvecklat Povel.

Povel innehåller styrverktyg för i första hand kvalitet, miljö och arbetsmiljö och fokuserar inte bara på krav utan även på att hitta förbättringsmöjligheterna i företaget. Povel ska också stimulera till lönsam företagsutveckling och höja branschens anseende.

Grundtanken bakom Povel är att

  • skapa ordning och reda,
  • integrera de olika systemen i företaget,
  • möta krav och förväntningar från kunder, samhälle, medarbetare och företag,
  • stimulera till ökad arbetsberedning/planering,
  • arbeta systematiskt med ständiga förbättringar,
  • skapa ett enkelt men ändå heltäckande verktyg.
Nyheter
2015-11-23

Stångebro och Tage & Söner Poveldiplomerade

Stångebro Bygg AB, Tage & Söner AB och Tage & Söner i Varberg AB är de senaste företagen som under november klarat sina revisioner genomförda av SB Cert, vårt ackrediterade certifieringsorgan för diplomeringsrevisioner.

Läs mer
2015-11-09

Ny deltagare i Povels Tankesmedja

Glädjande nog kommer tankesmedjan förstärkas med ytterligare en kompetent medlem. In kommer Susanne Nordström som i dag arbetar som KMA ansvarig på Asplunds Byggnads AB. 

Läs mer
2015-10-30

Povelföretag ISO 9001-kvalitetcertifierat och AFS 2001-arbetsmiljöcertifierat

Flodén Byggnads AB som har sitt säte i Lerum men verksamhet i hela storgöteborg är ett företag som för några år sedan gick Povels introduktion. Efter det Poveldiplomerade man sig ganska omgående och efter det klarade man även ett ISO 14001-certifikat inom miljö. 

Läs mer
Nyhetsarkiv

povel_logo_100.jpg


verksamhetsledning.jpg

Povel verksamhetsledning

introduktion.jpg

Introduktion

kund-_och_intressentinformation.JPG

Kund- och intressentinformation


KONTAKT

Peter Schyum, Affärsområdeschef Verksamhetsledning