Povel - för en hållbar utveckling i företaget och byggbranschen

Povel verksamhetsledning

Povel – BI:s verktyg för lönsam verksamhetsstyrning

Povel är utvecklat för bygg-, anläggnings- och specialföretag att möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. Genom Povel får företagen hjälpmedel och verktyg för att skapa ett verksamhetsledningssystem som binder samman företagets egna ambitioner med alla de krav som ställs på byggföretag idag.

Povel lämpar sig för alla typer av byggföretag, såväl små som stora. Systemet är uppbyggt enligt byggprocessen. Povel gör det möjligt för företaget att lägga upp sitt ledningsarbete på ett strukturerat sätt efter aktuella förutsättningar och ambitioner. Povel erbjuder analys av företagets olika verksamheter.  Povel ägs och drivs av Sveriges Byggindustrier; Byggarnas bransch och arbetsgivarorganisation. Povel följer de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav 
som anges i ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.​

Revisioner utförs av ackrediterat Certifieringsorgan

sbcert_jpg.jpgSveriges Byggindustrier har ett samarbete med Scandinavian Business Certification (sbcert).

Avtalet innebär att sbcert utför tredjepartrevisioner i anslutning till Poveldiplomeringarna. Revisionerna genomförs av kvalificerade ISO-revisorer vilket höjer statusen på Poveldiplomeringen samt säkerställer att Povel efterlever kraven i ISO-standarden.

För mer information se www.sbcert.se

Nyheter
2016-05-24

Strand Markentreprenad mot ytterligare ISO-certifikat

Strand i Jönköping AB, i dagligt tal kallat Strand Markentreprenad, som för några år sedan med Povels hjälp ISO-certifierades enligt Kvalitet ISO 9001 har nu siktet inställd på att även klara Miljö ISO 14001.

Läs mer
2016-05-16

Planerade nya Povelgrupper

Många företag runt om i landet är intresserade att bli Povelföretag. Vi har i dagsläget igång inte mindre än fyra Povelgrupper runt landet. Vi planerar nu för nya grupper till hösten och närmast på tur för Povelgrupper är:

Läs mer
2016-04-21

Årets Malluppdateringar utskickade

Förra veckan gick årets malluppdateringar ut till alla våra Povelföretag med abonnemang. Har de mot förmodan inte kommit så tveka inte att höra av Er.

Läs mer
Nyhetsarkiv

povel_logo_100.jpg


verksamhetsledning.jpg

Povel verksamhetsledning

introduktion.jpg

Introduktion

kund-_och_intressentinformation.JPG

Kund- och intressentinformation


KONTAKT

Peter Schyum, Affärsområdeschef Verksamhetsledning