Povel - för en hållbar utveckling i företaget och byggbranschen

Povel verksamhetsledning

Povel – BI:s verktyg för lönsam verksamhetsstyrning

Povel är utvecklat för bygg-, anläggnings- och specialföretag att möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. Genom Povel får företagen hjälpmedel och verktyg för att skapa ett verksamhetsledningssystem som binder samman företagets egna ambitioner med alla de krav som ställs på byggföretag idag.

Povel lämpar sig för alla typer av byggföretag, såväl små som stora. Systemet är uppbyggt enligt byggprocessen. Povel gör det möjligt för företaget att lägga upp sitt ledningsarbete på ett strukturerat sätt efter aktuella förutsättningar och ambitioner. Povel erbjuder analys av företagets olika verksamheter.  Povel ägs och drivs av Sveriges Byggindustrier; Byggarnas bransch och arbetsgivarorganisation. Povel följer de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav 
som anges i ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.​

Revisioner utförs av ackrediterat Certifieringsorgan

sbcert_jpg.jpgSveriges Byggindustrier har ett samarbete med Scandinavian Business Certification (sbcert).

Avtalet innebär att sbcert utför tredjepartrevisioner i anslutning till Poveldiplomeringarna. Revisionerna genomförs av kvalificerade ISO-revisorer vilket höjer statusen på Poveldiplomeringen samt säkerställer att Povel efterlever kraven i ISO-standarden.

För mer information se www.sbcert.se

Nyheter
2017-03-20

Peter Schyum skriver i Dagens industri

Peter som till vardags är ansvarig för Povel skriver en krönika i Dagens industri om att Systematisera och standrardisera det sunda förnuftet.
Läg gärna hela artikeln här

http://www.företagsverksamhet.se/kvalitetssakring/systematisera-och-standardisera-det-sunda-fornuftet

Läs mer
2017-03-13

Ny grupp på gång i väst

Trots fem grupper igång runt landet är det snart dags att starta upp ytterligare en., denna gång med uppsamlingsort Göteborg. Tre företag är helt klara och vi behöver ytterligare något eller några för att köra igång.

Läs mer
2017-02-27

Hela fem Povelgrupper igång runt landet

I dag har vi inte mindre än fem olika Povelgrupper igång runt om i vårt avlånga land. En i Skellefteå, en i Gävle, en i Linköping, en i Karlskrona och en i Jönköping. 

Läs mer
Nyhetsarkiv