Povel - för en hållbar utveckling i företaget och byggbranschen

Povel verksamhetsledning

Povel – BI:s verktyg för lönsam verksamhetsstyrning

Povel är utvecklat för bygg-, anläggnings- och specialföretag att möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. Genom Povel får företagen hjälpmedel och verktyg för att skapa ett verksamhetsledningssystem som binder samman företagets egna ambitioner med alla de krav som ställs på byggföretag idag.

Povel lämpar sig för alla typer av byggföretag, såväl små som stora. Systemet är uppbyggt enligt byggprocessen. Povel gör det möjligt för företaget att lägga upp sitt ledningsarbete på ett strukturerat sätt efter aktuella förutsättningar och ambitioner. Povel erbjuder analys av företagets olika verksamheter.  Povel ägs och drivs av Sveriges Byggindustrier; Byggarnas bransch och arbetsgivarorganisation. Povel följer de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav 
som anges i ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.​

Revisioner utförs av ackrediterat Certifieringsorgan

sbcert_jpg.jpgSveriges Byggindustrier har ett samarbete med Scandinavian Business Certification (sbcert).

Avtalet innebär att sbcert utför tredjepartrevisioner i anslutning till Poveldiplomeringarna. Revisionerna genomförs av kvalificerade ISO-revisorer vilket höjer statusen på Poveldiplomeringen samt säkerställer att Povel efterlever kraven i ISO-standarden.

För mer information se www.sbcert.se

Nyheter
2017-12-11

Uppdaterade mallar på väg ut

Denna vecka skickas uppdateringar av mallarna ut till de företag med Povelabonnemang. Som vanligt är de uppdelade på två olika mappar; en med uppdaterade och en med helt nya. Utgå från sammanställningen för att se nya, uppdaterade och de mallar som skall tas bort. Det har kommit flera mycket bra nya mallar så ta en stund på dig och titta över dessa.
Observera att om ni redan gått över till Povel 2.0 så har ni de nya mallarna i det systemet. Dock kan det ändå vara bra att titta över samanställningen så ni vet vilka mallar som är nya in i systemet.

Läs mer
2017-12-06

Diplomeringsloggan som klistermärke

Efter önskemål från de diplomerade företagen finns nu klistermärken med Diplomeringsloggan att använda på exempelvis bilar för de företag som är diplomerade. Brev med dessa till Diplomerade företag sker innan jul, önskar ni ytterligare klistermärken hör ni av Er.

Läs mer
2017-11-01

Povel Kunskapsdagar genomförs i höst

Kunskapsdagen ger deltagarna en möjlighet att kombinera kunskap och kollegialt utbyte. I år har vi valt att anordna Povelträffar på flera olika orter där vi samlar de Povelföretag som finns inom det geografiska närområdet. Kunskapsdagarna kommer att genomföras på fem orter under hösten. Jönköping 20/11, Linköping 21/11, Malmö 27/11, Göteborg 6/12 och Gävle 12/12. Inbjudan har gått ut till alla Povelföretag med abonnemang. Välkomna med Er anmälan!

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut

povel_logo_100.jpg


verksamhetsledning.jpg

Povel verksamhetsledning

introduktion.jpg

Introduktion

kund-_och_intressentinformation.JPG

Kund- och intressentinformation


KONTAKT

Peter Schyum, affärsområdeschef Verksamhetsledning

Lars Björkeström, projektledare Entreprenörsskolan/Povel