Povel - för en hållbar utveckling i företaget och byggbranschen

Povel verksamhetsledning

Povel – BI:s verktyg för lönsam verksamhetsstyrning

Povel är utvecklat för bygg-, anläggnings- och specialföretag att möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. Genom Povel får företagen hjälpmedel och verktyg för att skapa ett verksamhetsledningssystem som binder samman företagets egna ambitioner med alla de krav som ställs på byggföretag idag.

Povel lämpar sig för alla typer av byggföretag, såväl små som stora. Systemet är uppbyggt enligt byggprocessen. Povel gör det möjligt för företaget att lägga upp sitt ledningsarbete på ett strukturerat sätt efter aktuella förutsättningar och ambitioner. Povel erbjuder analys av företagets olika verksamheter.  Povel ägs och drivs av Sveriges Byggindustrier; Byggarnas bransch och arbetsgivarorganisation. Povel följer de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav 
som anges i ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.​

Revisioner utförs av ackrediterat Certifieringsorgan

sbcert_jpg.jpgSveriges Byggindustrier har ett samarbete med Scandinavian Business Certification (sbcert).

Avtalet innebär att sbcert utför tredjepartrevisioner i anslutning till Poveldiplomeringarna. Revisionerna genomförs av kvalificerade ISO-revisorer vilket höjer statusen på Poveldiplomeringen samt säkerställer att Povel efterlever kraven i ISO-standarden.

För mer information se www.sbcert.se

Nyheter
2016-10-26

Kunskapsdagar i höst

Under hösten kommer vi genomföra de populära Povels Kunskapsdagarna på fem orter för företag med abonnemang. 21/11 Jönköping, 22/11 Linköping, 7/12 Malmö, 12/12 Göteborg och Stockholm 14/12.

Läs mer
2016-10-11

Ännu ett företag till nästa Povelgrupp

Nu ansluter ännu ett företag till nästa Povelgrupp i Jönköping. Det är Trolk El & Tele AB som redan är Certifierade enligt ISO 14001 och 9001 men känner att de vill ha ett upplägg på sin verksamhet enligt Povel. Kul tycker vi!

Läs mer
2016-09-26

Povel på väg mot 170 företag

Ytterligare ett företag krävs för att vi skall nå 170 stycken företag som har anslutit till Povel. Nästa Povelgrupp som startas gör att vi passerar 170 företag och det beräknas ske under hösten. Det går bra för Povel!

Läs mer
Nyhetsarkiv

povel_logo_100.jpg


verksamhetsledning.jpg

Povel verksamhetsledning

introduktion.jpg

Introduktion

kund-_och_intressentinformation.JPG

Kund- och intressentinformation


KONTAKT

Peter Schyum, affärsområdeschef Verksamhetsledning