Povel - för en hållbar utveckling i företaget och byggbranschen

Povel verksamhetsledning

Povel – BI:s verktyg för lönsam verksamhetsstyrning

Povel är utvecklat för bygg-, anläggnings- och specialföretag att möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. Genom Povel får företagen hjälpmedel och verktyg för att skapa ett verksamhetsledningssystem som binder samman företagets egna ambitioner med alla de krav som ställs på byggföretag idag.

Povel lämpar sig för alla typer av byggföretag, såväl små som stora. Systemet är uppbyggt enligt byggprocessen. Povel gör det möjligt för företaget att lägga upp sitt ledningsarbete på ett strukturerat sätt efter aktuella förutsättningar och ambitioner. Povel erbjuder analys av företagets olika verksamheter.  Povel ägs och drivs av Sveriges Byggindustrier; Byggarnas bransch och arbetsgivarorganisation. Povel följer de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav 
som anges i ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.​

Revisioner utförs av ackrediterat Certifieringsorgan

sbcert_jpg.jpgSveriges Byggindustrier har ett samarbete med Scandinavian Business Certification (sbcert).

Avtalet innebär att sbcert utför tredjepartrevisioner i anslutning till Poveldiplomeringarna. Revisionerna genomförs av kvalificerade ISO-revisorer vilket höjer statusen på Poveldiplomeringen samt säkerställer att Povel efterlever kraven i ISO-standarden.

För mer information se www.sbcert.se

Nyheter
2017-02-23

Ny Projektledare till Povel

Vi fortsätter att förstärka organisationen runt Povel genom att anställa en intern projektledare på Sveriges Byggindustrier. Lars Björkeström kommer från den förste april hjälpa nya och befintliga Povelföretagen att fortsätta utvecklas. Lars kommer också på delar av sin tid hjälpa Entreprenörsskolan med i första hand arbetsmiljöutbildningar. Vi hälsar Lars välkommen in i Povelgänget!

Läs mer
2017-02-08

Ny Povelgrupp startar i Gävle vecka 7

Nästa vecka startar ytterligare en Povelgrupp i med uppsamlingsort Gävle. Medverkande i denna grupp är:

  • HRB Service AB, Skogås
  • Valbo Fönsterteknik AB, Valbo
  • Bygg & Fasad AB, Valbo
  • Didriksen Fina Hus AB, Gävle
  • STH Bygg AB, Svärdsjö
Läs mer
2017-01-20

Povel 2.0 klar för utskick sista mars

Vårt nya uppdaterade systemupplägg av Povel som omnämndes och visades på Kunskapsdagarna under december-16 kommer att vara klar att laddas ner från 1/4 för de som önskar och har abonnemang.

Läs mer
Nyhetsarkiv