Povel - för en hållbar utveckling i företaget och byggbranschen

Povel verksamhetsledning

Povel – BI:s verktyg för lönsam verksamhetsstyrning

Povel är utvecklat för bygg-, anläggnings- och specialföretag att möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. Genom Povel får företagen hjälpmedel och verktyg för att skapa ett verksamhetsledningssystem som binder samman företagets egna ambitioner med alla de krav som ställs på byggföretag idag.

Povel lämpar sig för alla typer av byggföretag, såväl små som stora. Systemet är uppbyggt enligt byggprocessen. Povel gör det möjligt för företaget att lägga upp sitt ledningsarbete på ett strukturerat sätt efter aktuella förutsättningar och ambitioner. Povel erbjuder analys av företagets olika verksamheter.  Povel ägs och drivs av Sveriges Byggindustrier; Byggarnas bransch och arbetsgivarorganisation. Povel följer de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav 
som anges i ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.​

Revisioner utförs av ackrediterat Certifieringsorgan

sbcert_jpg.jpgSveriges Byggindustrier har ett samarbete med Scandinavian Business Certification (sbcert).

Avtalet innebär att sbcert utför tredjepartrevisioner i anslutning till Poveldiplomeringarna. Revisionerna genomförs av kvalificerade ISO-revisorer vilket höjer statusen på Poveldiplomeringen samt säkerställer att Povel efterlever kraven i ISO-standarden.

För mer information se www.sbcert.se

Nyheter
2017-04-28

Povel passerar 190 företag

I maj månad, och med de nya Povelgrupperna som startar då, passerar Povel 190 bygg-, anläggnings- och specialföretag som antingen genomgått eller genomgår sin Povelintroduktion. 

Läs mer
2017-04-25

Företagen klara till nästa Povelgrupp

Nu har vi företagen som kommer vara med i nästa Povelgrupp som startar i slutet på maj med uppsamlingsort Göteborg klara. Dessa kommer vara:

  • Rydlers Bygg AB, Vårgårda
  • Tegelfogen AB, Göteborg
  • Kenneths Bygg AB, Halmstad
  • Takskifferspecialisten AB, Örebro
  • Michael LK Konsultation & Byggnation AB, Göteborg
Läs mer
2017-04-07

Kontakt till Lars

Nu är vår nya projektledare på Povel, Lars Björkeström, i full gång och du når honom på 031-7084129 alt 076-7784129 eller lars.bjorkestrom@sverigesbyggindustrier.se 

Läs mer
Nyhetsarkiv

povel_logo_100.jpg


verksamhetsledning.jpg

Povel verksamhetsledning

introduktion.jpg

Introduktion

kund-_och_intressentinformation.JPG

Kund- och intressentinformation


KONTAKT

Peter Schyum, affärsområdeschef Verksamhetsledning

Lars Björkeström, projektledare Entreprenörsskolan/Povel