Povel - för en hållbar utveckling i företaget och byggbranschen

Povel verksamhetsledning

Povel – BI:s verktyg för lönsam verksamhetsstyrning

Povel är utvecklat för bygg-, anläggnings- och specialföretag att möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. Genom Povel får företagen hjälpmedel och verktyg för att skapa ett verksamhetsledningssystem som binder samman företagets egna ambitioner med alla de krav som ställs på byggföretag idag.

Povel lämpar sig för alla typer av byggföretag, såväl små som stora. Systemet är uppbyggt enligt byggprocessen. Povel gör det möjligt för företaget att lägga upp sitt ledningsarbete på ett strukturerat sätt efter aktuella förutsättningar och ambitioner. Povel erbjuder analys av företagets olika verksamheter.  Povel ägs och drivs av Sveriges Byggindustrier; Byggarnas bransch och arbetsgivarorganisation. Povel följer de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav 
som anges i ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.​

Revisioner utförs av ackrediterat Certifieringsorgan

sbcert_jpg.jpgSveriges Byggindustrier har ett samarbete med Scandinavian Business Certification (sbcert).

Avtalet innebär att sbcert utför tredjepartrevisioner i anslutning till Poveldiplomeringarna. Revisionerna genomförs av kvalificerade ISO-revisorer vilket höjer statusen på Poveldiplomeringen samt säkerställer att Povel efterlever kraven i ISO-standarden.

För mer information se www.sbcert.se

Nyheter
2016-12-01

Povelföretaget Tommy Byggare klarar ISO-Certifikat inom både Miljö och Kvalitet

Tommy Byggare AB som gick sin Povelintroduktion 2009 och som är Poveldiplomerade sedan 2011 klarade förra veckan sina ISO certifikat inom ISO 14001 Miljö och ISO 9001 Kvalitet. Certifikaten är dessutom mot de nya ISO standarderna som kom i slutet på 2015.

Läs mer
2016-11-15

Contractor Bygg går in i Povel med sina 6 bolag

Contractor Bygg AB med verksamhet i Skellefteå, Umeå, Lycksele och Hemavan har beslutat att gå in i Povel med alla sina bolag. Povelintroduktionen kommer att ske företagsinternt med Skellefteå som bas och beräknas starta i början på 2017. 

Läs mer
2016-10-31

Povelföretaget Strand Markentreprenad har klarat ytterligare ISO-certifikat

Strand i Jönköping AB, i dagligt tal kallat Strand Markentreprenad, som för några år sedan med Povels hjälp ISO-certifierades enligt Kvalitet ISO 9001 har nu även klarat Miljö ISO 14001.

Läs mer
Nyhetsarkiv