Povel - för en hållbar utveckling i företaget och byggbranschen

Povel verksamhetsledning

Povel – BI:s verktyg för lönsam verksamhetsstyrning

Povel är utvecklat för bygg-, anläggnings- och specialföretag att möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. Genom Povel får företagen hjälpmedel och verktyg för att skapa ett verksamhetsledningssystem som binder samman företagets egna ambitioner med alla de krav som ställs på byggföretag idag.

Povel lämpar sig för alla typer av byggföretag, såväl små som stora. Systemet är uppbyggt enligt byggprocessen. Povel gör det möjligt för företaget att lägga upp sitt ledningsarbete på ett strukturerat sätt efter aktuella förutsättningar och ambitioner. Povel erbjuder analys av företagets olika verksamheter.  Povel ägs och drivs av Sveriges Byggindustrier; Byggarnas bransch och arbetsgivarorganisation. Povel följer de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav 
som anges i ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.​

Revisioner utförs av ackrediterat Certifieringsorgan

sbcert_jpg.jpgSveriges Byggindustrier har ett samarbete med Scandinavian Business Certification (sbcert).

Avtalet innebär att sbcert utför tredjepartrevisioner i anslutning till Poveldiplomeringarna. Revisionerna genomförs av kvalificerade ISO-revisorer vilket höjer statusen på Poveldiplomeringen samt säkerställer att Povel efterlever kraven i ISO-standarden.

För mer information se www.sbcert.se

Nyheter
2016-09-15

Ny Povelgrupp startar inom kort

Nu startar vi upp en ny Povelgrupp i Småland med uppsamlingsplats Jönköping. 

Läs mer
2016-09-15

Företagen klara till nästa Povelgrupp

Nu startar vi upp nästa Povelgrupp, denna gång i Småland med uppsamlingsplats Jönköping. Företagen som ingår i denna grupp är:

  • Joncon Byggservice AB, Växjö
  • Naijbygg AB, Smålandsstenar
  • C3C Engeneering AB, Växjö
  • Eriksson & Lönn Bygg AB, Vetlanda
Läs mer
2016-08-17

Många Povelföretag har diplomerat sig under året och fler på väg

Under våren Diplomerade sig ett antal företag och de som står på tur närmast är:

  • Guja AB

  • Nåiden Bygg AB

  • Arnessons Betonghåltagning AB

  • Processbygg AB

  • MTA Bygg & Anlägging i Helsingborg AB
Läs mer
Nyhetsarkiv

povel_logo_100.jpg


verksamhetsledning.jpg

Povel verksamhetsledning

introduktion.jpg

Introduktion

kund-_och_intressentinformation.JPG

Kund- och intressentinformation


KONTAKT

Peter Schyum, affärsområdeschef Verksamhetsledning