Povel - för en hållbar utveckling i företaget och byggbranschen

Povel verksamhetsledning

Povel – BI:s verktyg för lönsam verksamhetsstyrning

Povel är ett branschanpassat ledningssystem för alla typer av byggföretag, såväl små som stora. Systemet är uppbyggt enligt byggprocessen och hjälper företagen att jobba effektivt med verksamhetsledning.

Många byggföretag har idag svårt att hantera verksamhetsstyrning på ett systematiskt sätt. Olika ledningssystem och standardkraven i ISO upplevs ibland som svåra att förstå, är inte anpassade till verksamheten och sättet att arbeta. Många saknar också ett system som tar ett samlat grepp över hela verksamheten; ett så kallat verksamhetsledningssystem. Därför har vi utvecklat Povel.

Povel innehåller styrverktyg för i första hand kvalitet, miljö och arbetsmiljö och fokuserar inte bara på krav utan även på att hitta förbättringsmöjligheterna i företaget. Povel ska också stimulera till lönsam företagsutveckling och höja branschens anseende.

Grundtanken bakom Povel är att

  • skapa ordning och reda,
  • integrera de olika systemen i företaget,
  • möta krav och förväntningar från kunder, samhälle, medarbetare och företag,
  • stimulera till ökad arbetsberedning/planering,
  • arbeta systematiskt med ständiga förbättringar,
  • skapa ett enkelt men ändå heltäckande verktyg.
Nyheter
2016-01-27

Peter Schyum utsedd till styrelseledamot

Peter som till vardags är huvudansvarig för Povel är för Sveriges Byggindustriers räkning utsedd som styrelseledamot i Stiftelsen för Byggstålskvalitet samt som styrelseledamot i Stiftelsen för Betong-och Ballastindustrins kvalitetsutveckling (SBBK).

Läs mer
2016-01-25

Betonmast AB väljer Povel

Betonmast AB som är ett byggbolag som ingår i den Norska koncernen Betonmast AS med ca 1000 anställda, har med sitt svenska bolag valt att gå in i Povel.

Läs mer
2016-01-20

Ny grupp startar i Malmö

Den 18/2 startar vi upp ännu en företagsgemensam Povelgrupp med uppsamlingsplats Malmö. Vi har fortfarande plats för ytterligare något företag. Vill ni med Ert företag vara med i denna Povelgrupp, tveka inte att höra av Er

Läs mer
Nyhetsarkiv

povel_logo_100.jpg


verksamhetsledning.jpg

Povel verksamhetsledning

introduktion.jpg

Introduktion

kund-_och_intressentinformation.JPG

Kund- och intressentinformation


KONTAKT

Peter Schyum, Affärsområdeschef Verksamhetsledning