Povel - för en hållbar utveckling i företaget och byggbranschen

Povel verksamhetsledning

Povel – BI:s verktyg för lönsam verksamhetsstyrning

Povel är utvecklat för bygg-, anläggnings- och specialföretag att möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. Genom Povel får företagen hjälpmedel och verktyg för att skapa ett verksamhetsledningssystem som binder samman företagets egna ambitioner med alla de krav som ställs på byggföretag idag.

Povel lämpar sig för alla typer av byggföretag, såväl små som stora. Systemet är uppbyggt enligt byggprocessen. Povel gör det möjligt för företaget att lägga upp sitt ledningsarbete på ett strukturerat sätt efter aktuella förutsättningar och ambitioner. Povel erbjuder analys av företagets olika verksamheter.  Povel ägs och drivs av Sveriges Byggindustrier; Byggarnas bransch och arbetsgivarorganisation. Povel följer de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav 
som anges i ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.​

Revisioner utförs av ackrediterat Certifieringsorgan

sbcert_jpg.jpgSveriges Byggindustrier har ett samarbete med Scandinavian Business Certification (sbcert).

Avtalet innebär att sbcert utför tredjepartrevisioner i anslutning till Poveldiplomeringarna. Revisionerna genomförs av kvalificerade ISO-revisorer vilket höjer statusen på Poveldiplomeringen samt säkerställer att Povel efterlever kraven i ISO-standarden.

För mer information se www.sbcert.se

Nyheter
2017-10-11

Ny Povelgrupp startar i Örebro

Den 16:e november startar vi nästa företagsgemensamma Povelgrupp, denna gång med uppsamlingsort Örebro. 

Läs mer
2017-09-20

Kvinnlig vd tar plats i Povels Tankesmedja

Senaste tillskottet till Povels Tankesmedja är Pernilla Ljunggren, vd på Strand i Jönköping AB.

Läs mer
2017-09-11

Informationsmöte i Göteborg

Vi fortsätter våra informationsmöten om Povel runt om i landet och näst på tur står Göteborg. Den 1/11 kl 14.00- ca 16.00 är ni välkomna till Sveriges Byggindustrier och Ekmansgatan 1 för en intressant eftermiddag. Hör av dig till lars.bjorkestrom@sverigesbyggindustrier.se om du vill anmäla dig eller har frågor. Välkomna! 

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut

povel_logo_100.jpg


verksamhetsledning.jpg

Povel verksamhetsledning

introduktion.jpg

Introduktion

kund-_och_intressentinformation.JPG

Kund- och intressentinformation


KONTAKT

Peter Schyum, affärsområdeschef Verksamhetsledning

Lars Björkeström, projektledare Entreprenörsskolan/Povel