Povel - för en hållbar utveckling i företaget och byggbranschen

Povel verksamhetsledning

Povel – Sveriges Byggindustriers verktyg för lönsam verksamhetsstyrning

Povel är utvecklat för bygg-, anläggnings- och specialföretag att möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. Genom Povel får företagen hjälpmedel och verktyg för att skapa ett verksamhetsledningssystem som binder samman företagets egna ambitioner med alla de krav som ställs på byggföretag idag.

Povel lämpar sig för alla typer av byggföretag, såväl små som stora. Systemet är uppbyggt enligt byggprocessen. Povel gör det möjligt för företaget att lägga upp sitt ledningsarbete på ett strukturerat sätt efter aktuella förutsättningar och ambitioner. Povel erbjuder analys av företagets olika verksamheter.  Povel ägs och drivs av Sveriges Byggindustrier; Byggarnas bransch och arbetsgivarorganisation. Povel följer de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav 
som anges i ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.​

Revisioner utförs av ackrediterat certifieringsorgan

Sveriges Byggindustrier har ett samarbete med Scandinavian Business Certification (SBcert).

Avtalet innebär att SBcert utför tredjepartrevisioner i anslutning till Poveldiplomeringarna. Revisionerna genomförs av kvalificerade ISO-revisorer vilket höjer statusen på Poveldiplomeringen samt säkerställer att Povel efterlever kraven i ISO-standarden.

För mer information se www.sbcert.se

400px_color.png

Nyheter
2018-04-13

Bra genomslag i media sista tiden

Nyheter om Povel har fått stort genomslag i media senaste veckorna.  Nyheten om att Povel passerat 200 företag har publicerats i minst 6 tidningar och magasin, däribland Kvalitetsmagasinet. Dessutom gjordes i senaste nummret av tidningen Byggindustrin ett reportage med utgångspunkt från två av våra duktiga Povelföretag.

Läs mer
2018-03-15

Över 200 byggföretag använder Povel för ett effektivt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete

Under veckan gick ovan glädjande nyhet ut i en pressrelease!

Läs hela nyheten här: 

https://via.tt.se/pressmeddelande/over-200-byggforetag-anvander-povel-for-ett-effektivt-kvalitets--miljo--och-arbetsmiljoarbete?publisherId=2006823&releaseId=2297013

Läs mer
2018-03-06

Ännu ett Norrlandsföretag väljer Povel

Nordkust Bygg AB, som kommer att införa Povel företagsinternt med start inom kort, utför bygg och entreprenader i Norrland och längs Norrlandskusten ända ner till Mälardalen. Huvudkontoret återfinns i Skellefteå. Vi önskar lycka till i Povelarbetet.

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut