Povel - för en hållbar utveckling i företaget och byggbranschen

Povel verksamhetsledning

Povel – Sveriges Byggindustriers verktyg för lönsam verksamhetsstyrning

Povel är utvecklat för bygg-, anläggnings- och specialföretag att möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. Genom Povel får företagen hjälpmedel och verktyg för att skapa ett verksamhetsledningssystem som binder samman företagets egna ambitioner med alla de krav som ställs på byggföretag idag.

Povel lämpar sig för alla typer av byggföretag, såväl små som stora. Systemet är uppbyggt enligt byggprocessen. Povel gör det möjligt för företaget att lägga upp sitt ledningsarbete på ett strukturerat sätt efter aktuella förutsättningar och ambitioner. Povel erbjuder analys av företagets olika verksamheter.  Povel ägs och drivs av Sveriges Byggindustrier; Byggarnas bransch och arbetsgivarorganisation. Povel följer de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav 
som anges i ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.​

Revisioner utförs av ackrediterat certifieringsorgan

Sveriges Byggindustrier har ett samarbete med Scandinavian Business Certification (SBcert).

Avtalet innebär att SBcert utför tredjepartrevisioner i anslutning till Poveldiplomeringarna. Revisionerna genomförs av kvalificerade ISO-revisorer vilket höjer statusen på Poveldiplomeringen samt säkerställer att Povel efterlever kraven i ISO-standarden.

För mer information se www.sbcert.se

400px_color.png

Nyheter
2018-02-01

Alla Poveldiplomerade företag på Certifiering.nu

Inom kort kommer alla medlemsföretag som är diplomerade att läggas upp på webbplatsen www.certifiering.nu som är en samlingsplats för alla ISO-certifierade företag i Sverige.

Läs mer
2017-12-29

Ny Povelgrupp startar i Malmö

Vi har nu ett antal småföretag i Skåne som vill komma igång med Povel.
Därför startar vi efter årsskiftet en företagsgemensam Povelgrupp med uppsamlingsplats Malmö. Startträffen blir den 7 februari 2018 och det finns plats för ytterligare några företag.

Läs mer
2017-12-18

Ny Povelgrupp startar i Småland

Eftersom vi återigen har ett antal småföretag i Småland som vill komma igång med Povel, startar vi efter årsskiftet en företagsgemensam Povelgrupp med uppsamlingsplats Jönköping. 

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut