Povel - för en hållbar utveckling i företaget och byggbranschen

Povel verksamhetsledning

Povel – Sveriges Byggindustriers verktyg för lönsam verksamhetsstyrning

Povel är utvecklat för bygg-, anläggnings- och specialföretag att möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. Genom Povel får företagen hjälpmedel och verktyg för att skapa ett verksamhetsledningssystem som binder samman företagets egna ambitioner med alla de krav som ställs på byggföretag idag.

Povel lämpar sig för alla typer av byggföretag, såväl små som stora. Systemet är uppbyggt enligt byggprocessen. Povel gör det möjligt för företaget att lägga upp sitt ledningsarbete på ett strukturerat sätt efter aktuella förutsättningar och ambitioner. Povel erbjuder analys av företagets olika verksamheter.  Povel ägs och drivs av Sveriges Byggindustrier; Byggarnas bransch och arbetsgivarorganisation. Povel följer de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav 
som anges i ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.​

Revisioner utförs av ackrediterat certifieringsorgan

Sveriges Byggindustrier har ett samarbete med Scandinavian Business Certification (SBcert).

Avtalet innebär att SBcert utför tredjepartrevisioner i anslutning till Poveldiplomeringarna. Revisionerna genomförs av kvalificerade ISO-revisorer vilket höjer statusen på Poveldiplomeringen samt säkerställer att Povel efterlever kraven i ISO-standarden.

För mer information se www.sbcert.se

400px_color.png

Nyheter
2018-05-31

Povels Tankesmedja förstärks med två personer

Nu förstärker vi Povels Tankesmedja med två kompetenta personer från våra Povelföretag. Dels ansluter Johan Alte, nybliven KMA chef på RO-Gruppen AB och även Linda Dahlin verksamhetsansvarig/delägare på Betonghåltagning i Göteborg AB. 

Läs mer
2018-05-25

SVATEK och SVAPIPE väljer Povel

SVATEK AB och dess dotterbolag SVAPIPE AB som under 25 års tid arbetat med vattenledningar och underhåll av dessa, över stora delar av Sverige, har beslutat att gå in i Povel. Povel kommer att införas företagsinternt och beräknas starta före semestern.

Läs mer
2018-05-15

Ny grupp i väst inom kort

Nu är vi i full gång med att planera för nästa Povelgrupp i väst, denna gång med uppsamlingsplats Göteborg. Vi har redan ett antal företag som vill ingå i denna grupp men fler får plats så är du intresserad med ditt företag, tveka inte att höra av dig. Planerad start är i början på september.

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut