Medlemsrabatter
BI-nyheter 2017-06-08

Populära medlemsrabatter lockar medlemsföretagen

Medlemsföretag i Sveriges Byggindustrier erbjuds en lång rad förmåner. Ett exempel är möjligheten att ta del av våra medlemsrabatter. Några fakta:

  • Omsättningen ökade under 2016 till över 500 miljoner kronor och nyttjandet är större än någonsin. Detta innebär en fyrdubbling av omsättningen på fyra år.
  • Vissa av våra avtal nyttjas extremt mycket, exempelvis våra bensinavtal som används av över 1400 (41%) av våra ca 3400 medlemsföretag. 
  • Våra entreprenadförsäkringslösningar används av över 600 medlemsföretag.
  • Avtalen nyttjas av medlemsföretag i alla storlekar. 
  • Vi har under året haft minimässor i bl.a. Borlänge och Jönköping och kommer här näst att ha en i Göteborg – den 21 september. 
  • Nya tillskott som avtalspartners under året har varit Event Logic (Event och mötesbokning) och Seriline (ID06-kort).

Medlemsrabatterna presenteras på medlemswebben ByggPlatsen (som kräver inloggning).

skriv ut
epost
Share
skriv ut