inkavtal.png
BI-nyheter 2017-06-08

Populära inköpsavtal lockar medlemsföretagen

Medlemsföretag i Sveriges Byggindustrier erbjuds en lång rad förmåner. Ett exempel är möjligheten att ta del av våra centrala inköpsavtal. Några fakta:

  • Omsättningen ökade under 2016 till över 500 miljoner kronor och nyttjandet är större än någonsin. Detta innebär en fyrdubbling av omsättningen på fyra år.
  • Vissa av våra avtal nyttjas extremt mycket, exempelvis våra bensinavtal som används av över 1400 (41%) av våra ca 3400 medlemsföretag. 
  • Våra entreprenadförsäkringslösningar används av över 600 medlemsföretag.
  • Avtalen nyttjas av medlemsföretag i alla storlekar. 
  • Vi har under året haft minimässor i bl.a. Borlänge och Jönköping och kommer här näst att ha en i Göteborg – den 21 september. 
  • Nya tillskott som avtalspartners under året har varit Event Logic (Event och mötesbokning) och Seriline (ID06-kort).

De centrala inköpsavtalen presenteras på medlemswebben ByggPlatsen (som kräver inloggning). En översikt hittar du här 

Vill du veta mer om våra centrala inköpsavtal? Kontakta Peter Schyum.


skriv ut
epost
Share
skriv ut