Povel verksamhetsledning 2016-01-27

Peter Schyum utsedd till styrelseledamot

Peter som till vardags är huvudansvarig för Povel är för Sveriges Byggindustriers räkning utsedd som styrelseledamot i Stiftelsen för Byggstålskvalitet samt som styrelseledamot i Stiftelsen för Betong-och Ballastindustrins kvalitetsutveckling (SBBK).

Syftet med de två stiftelserna är att bedriva kvalitetsutveckling genom att vara ägare i bolaget Nordcert AB som bedriver certifiering (och viss utbildning) av byggprodukter.

skriv ut
epost
Share
skriv ut