Povel verksamhetsledning 2017-03-20

Peter Schyum skriver i Dagens Industri

Peter som till vardags är ansvarig för Povel skriver en krönika i Dagens industri om att Systematisera och standrardisera det sunda förnuftet.
Läg gärna hela artikeln här

http://www.företagsverksamhet.se/kvalitetssakring/systematisera-och-standardisera-det-sunda-fornuftet

skriv ut
epost
Share
skriv ut