Sund konkurrens 2015-12-16

Personalliggare: Anmälan om byggarbetsplats klar att använda

Du som bedriver byggverksamhet måste enligt lag föra en elektronisk personalliggare från och med den 1 januari. Det innebär att du varje dag måste anteckna i personalliggaren vilka som är verksamma på din byggarbetsplats. 

Från och med den 1 januari 2016 ska det finnas elektroniska personalliggare på många byggarbetsplatser där byggverksamhet bedrivs. En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen och när de har börjat och slutat varje arbetspass. Syftet med personalliggare är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen.

Om du är byggherre ska du anmäla varje byggarbetsplats till Skatteverket minst 14 dagar innan byggverksamheten påbörjas.

Anmälan och information om personalliggare finns här: www.skatteverket.se/personalliggarebygg

Byggherren/beställaren har möjlighet att delegera sitt ansvar, detta ska i så fall ske skriftligt före anmälan till Skatteverket. Läs mer här (sid 5, högerspalt)

skriv ut
epost
Share
skriv ut