mailbanner_ansvarsfull_east.png

Välkomna på Workshop - Hantering av minderåriga på våra byggen

FAKTA

Datum: 22 mars 2017 13:00 till 16:00

Plats: Folkets Hus, Solna

Sista anmälningsdatum: 17 mars 2017

Att ha minderåriga, lärlingar och oerfarna på en bygg- och/eller anläggningsplats ställer större krav på en arbetsgivare än att ha erfarna, vuxna medarbetare. I arbetsmiljölagen med tillhörande förordningar och i skollagen regleras detta. För att underlätta för företagen och skolorna att handha oerfarna och minderåriga saknas idag praktiska och konkreta riktlinjer och hjälpmedel.

INNEHÅLL ELLER PROGRAM

BYN Stockholm Gotland bjuder nu in till en workshop för att lyfta denna fråga.  Syftet är att ta fram underlag till dokument med riktlinjer och checklistor som kan användas för att underlätta och säkerställa hanteringen av elever/lärlingar/oerfarna på byggarbetsplats. Resultatet kommer även ligga till grund för ett framtida handledarseminarium med arbetsmiljöfokus.

Workshopen vänder sig till bygg- och anläggningsföretag som har eller har haft erfarenhet av att ta emot lärlingar, minderåriga och oerfarna på sina byggarbetsplatser men också till lärare och rektorer vid skolor med Bygg- och anläggningsinriktning.

Moderator för workshopen är Karin Ahlström som tidigare bland annat har varit verksam inom Mentor Bygg och BI region Östs Kvinnliga nätverk.

Seminariet hålls på Folkets Hus i Solna.

Antalet platser är begränsat. Seminariet är kostnadsfritt, men anmälda som uteblir debiteras 300 kr + moms.

Välkommen med din anmälan!

Vänliga hälsningar
BYN Stockholm Gotland

byggnads.gif


Anmälningsformulär

* = Obligatorisk uppgift

När du anmäler dig själv eller någon annan innebär det att vi kommer att behandla personuppgifter för den som är anmäld. Detta för att vi ska kunna genomföra aktuellt evenemang och bland annat ge den anmälde information. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter den registrerade har: https://www.sverigesbyggindustrier.se/gdpr

Genom att ange kostrestriktioner i formuläret ger du ditt samtycke till att vi behandlar uppgifterna om specialkost. Dessa uppgifter raderas en kort tid efter det aktuella evenemanget.

Evenemaget har redan varit.

skriv ut
epost
skriv ut