ESA_BI_Ost.png

Systematiskt arbetsmiljöarbete vs Arbetsrätt

FAKTA

Datum: 17 maj 2018 09:00 till 12:00

Plats: Bremergränd 4, Visby, Gotland

Sista anmälningsdatum: 10 maj 2018

Ett fungerande arbetsmiljöarbete är avgörande för att främja god hälsa och förebygga orsaker till ohälsa och olyckor på arbetet. 

INNEHÅLL ELLER PROGRAM
Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten så att arbetsmiljön uppfyller förskrivna krav på en god arbetsmiljö. Det är alltså arbetsgivarens ansvar att det finns ett fungerande Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Det systematiska arbetsmiljöarbetet förtydligas och kompletteras med föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

Om vi känner till vad som händer arbetsrättsligt när det förebyggande arbetet inte är tillräckligt kan vi bli ännu bättre i det förebyggande arbetet med att motverka ohälsa.

Kraven och tolkningarna av kraven för det systematiska arbetsmiljöarbetet, anpassat till byggbranschen presenteras av Ann-Charlotte Rand, arbetsmiljörådgivare på Sveriges Byggindustrier (BI) Öst. Iman Bayazi, arbetsrättsjurist på Sveriges Byggindustrier (BI) Öst presenterar den arbetsrättsliga lagstiftningens förhållningssätt till det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Träffen är endast för medlemmar och antalet platser är begränsat. Nätverksträffen är kostnadsfri, men uteblivet deltagande utan återbud debiteras med 500 kr plus moms.

Varmt välkommen!
Sveriges Byggindustrier (BI) Öst


Anmälningsformulär

* = Obligatorisk uppgift

När du anmäler dig själv eller någon annan innebär det att vi kommer att behandla personuppgifter för den som är anmäld. Detta för att vi ska kunna genomföra aktuellt evenemang och bland annat ge den anmälde information. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter den registrerade har: https://www.sverigesbyggindustrier.se/gdpr

Genom att ange kostrestriktioner i formuläret ger du ditt samtycke till att vi behandlar uppgifterna om specialkost. Dessa uppgifter raderas en kort tid efter det aktuella evenemanget.

Evenemaget har redan varit.

skriv ut
epost
skriv ut