BI_o_Byggherrarna.jpg

Sunda och säkra byggarbetsplatser

FAKTA

Datum: 23 februari 2018 08:00 till 11:30

Plats: Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen, Stockholm

Sista anmälningsdatum: 19 februari 2018

Sveriges Byggindustrier (BI) Öst och Byggherrarna bjuder in till träffar där vi diskuterar och utvecklar arbetssätt för att uppnå sunda och säkra arbetsplatser i byggbranschen. Stort fokus läggs på efterlevnad av lagar och regler samt sunda affärsrelationer.

INNEHÅLL ELLER PROGRAM

Vid denna träff kommer vi att fokusera på upphandlingar och möjligheterna att säkerställa krav och sund konkurrens vid upphandlingstillfället. Dessutom kommer vi att belysa hur kontroller och avstämning av ställda krav kan utföras. 

Entreprenad- och upphandlingsformer inom AB-systemet
- Vikten av tydliga affärsavtal!
Claes Sahlin, Entreprenadjurist

Byggherrens och entreprenörens säkerställande av BAS-P- och BAS-U-uppdrag
Ann-Charlotte Rand, Arbetsmiljörådgivare

Sund konkurrens med koppling till Utlänningslagen
Hans Åkerlund, expert på området

Frågor?
Kontakta Ann-Charlotte Rand, Arbetsmiljörådgivare på: 
ann-charlotte.rand@sverigesbyggindustrier.se

Träffen är öppen för alla men antalet platser är begränsat. Informationsträffen är kostnadsfri, men uteblivet deltagande utan återbud debiteras med 500 kr plus moms.

Varmt välkommen!
Sveriges Byggindustrier (BI) Öst och Byggherrarna 


Anmälningsformulär

* = Obligatorisk uppgift

Evenemaget har redan varit.

skriv ut
epost
skriv ut