BI_o_Byggherrarna.jpg

Sunda och säkra byggarbetsplatser

FAKTA

Datum: 01 juni 2018 08:00 till 10:30

Plats: Drottninggatan 33, Stockholm

Sista anmälningsdatum: 28 maj 2018

Byggherrarna och Sveriges Byggindustrier (BI) Öst bjuder in till träff där vi diskuterar och utvecklar arbetssätt för att uppnå sunda och säkra arbetsplatser i byggbranschen. Stort fokus läggs på efterlevnad av lagar och regler samt sunda affärsrelationer.

INNEHÅLL ELLER PROGRAM
  • Vid denna träff kommer vi att ta upp Skattelagstiftningens krav på personalliggare, som trädde i kraft 1 januari 2016. Vad ska och kan byggherren göra och vad ska och kan entreprenören göra? Hur påverkar nya dataskyddsförordningen detta?
    Föredragshållare är Magnus Winberg från Skatteverket.
  • Vi kommer också att gå igenom de regelverk inom arbetsmiljö som byggherrar/beställare har att förhålla sig till och vad som kan delegeras och inte.
    Föredragshållare är Ann-Charlotte Rand från Sveriges Byggindustrier Öst.

Vid frågor kontakta:

Saga Hellberg, branschutvecklare på Byggherrarna
saga.hellberg@byggherre.se

Ann-Charlotte Rand, arbetsmiljörådgivare på Sveriges Byggindustrier: 
ann-charlotte.rand@sverigesbyggindustrier.se

Träffen är öppen för alla men antalet platser är begränsat. Informationsträffen är kostnadsfri, men uteblivet deltagande utan återbud debiteras med 500 kr plus moms.

Varmt välkommen!
Byggherrarna och Sveriges Byggindustrier (BI) Öst  


Anmälningsformulär

* = Obligatorisk uppgift

När du anmäler dig själv eller någon annan innebär det att vi kommer att behandla personuppgifter för den som är anmäld. Detta för att vi ska kunna genomföra aktuellt evenemang och bland annat ge den anmälde information. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter den registrerade har: https://www.sverigesbyggindustrier.se/gdpr

Genom att ange kostrestriktioner i formuläret ger du ditt samtycke till att vi behandlar uppgifterna om specialkost. Dessa uppgifter raderas en kort tid efter det aktuella evenemanget.

Evenemaget har redan varit.

skriv ut
epost
skriv ut