webb2.jpg
BI Öst 2014-03-21

Rätt hantering av UE - fullt hus för trettonde gången

Intresset är stort bland Stockholms byggare för att lära sig hur man undviker fallgropar i hanteringen av underentreprenörer. För trettonde gången bara i Stockholm fylldes salen när Hans Åkerlund berättade hur man undviker skadestånd och betalningsansvar genom att agera så att oseriösa underentreprenörer stängs ute.

Dagens regelverk innehåller många kryphål för de oseriösa företagen, men genom att agera på rätt sätt går det att försvåra för de oseriösa bolagen och upptäcka oegentligheter på arbetsplatsen.

Vid träffen informerade Hans Åkerlund också om den hotande konflikten med Byggnads. Under ett års tid har Sveriges Byggindustrier och Byggnads haft en gemensam arbetsgrupp som har förhandlat kring den enskilda frågan att lösa oegentligheter i entreprenörskedjor. Det arbetet avslutades i samförstånd med att Byggnads fick ökat fackligt inflytande i hela kedjan samt att huvudentreprenören fick ökat ansvar. Ett antal långtgående förändringar inom lagar och regler som gäller hela branschen är också på gång och dessa förändringar kommer att sätta stopp för de oseriösa bolagen.

Byggnads har ändå varslat om strejk för att driva igenom ett huvudentreprenörsansvar med solidaransvar i kollektivavtalet som skulle innebära att företag tvingas ta ett ekonomiskt ansvar för andra företags anställda och som endast skulle gälla den tredjedel av företagen i byggbranschen som har tecknat kollektivavtal.

Tillbaka till nyheter

skriv ut
epost
Share
skriv ut