armiljosem.jpg

Ökad samverkan för säkrare byggarbetsplatser

FAKTA

Datum: 24 november 2017 08:00 till 12:00

Plats: NY LOKAL! DN-huset, Ingång Rålambsvägen 17, lokal: Redaktionen (våningsplan -1), Kungsholmen

Sista anmälningsdatum: 22 november 2017

- Byggherrarna och Sveriges Byggindustrier Öst bjuder in till gemensamt infoträff om arbetsmiljöansvar i bygg- och anläggningsprocessen  

INNEHÅLL ELLER PROGRAM

För att arbetsmiljön ska kunna bli ännu säkrare på våra byggarbetsplatser krävs ett närmare samarbete mellan entreprenörer och byggherrar. Sveriges Byggindustrier Öst och Byggherrarna bjuder därför tillsammans in sina medlemmar till en informationsträff där byggherrar, projektörer och entreprenörer kan mötas för att lära sig mer om och diskutera på bygg- och anläggningsarbetsplatserna.

Fokus under informationsträffen är arbetsmiljöansvar och hur vi gemensamt på bästa sättet kan säkerställa arbetsmiljön för alla inblandade. Vilka styrande ”verktyg” har vi och hur vi ska kommunicera säkerhet på bästa sätt är ytterligare frågor som behandlas.

Träffen riktar sig till byggherrar, projektörer och entreprenörer som är engagerade i och nyfikna på arbetsmiljöansvaret.

Innehåll: 

  • Inledning med syftet med sammankomsten - Ann-Charlotte Rand, BI
  • Arbetsmiljöverket presenterar arbetsmiljölagstiftningen avseende byggherrens och entreprenörens arbetsmiljöansvar – Pierre Gustavsson från Arbetsmiljöverket
  • ”Bikupediskussion” - Vilka hinder finns för att planeringen och projekteringen ska ge utförandeskedet rätt förutsättningar?
  • Några byggherrar berättar hur de arbetar med byggherreansvaret.
  • Några entreprenörer berättar om uppdraget som BAS U.
  • ”Bikupediskussion” - Vad ska vi göra (handgripligt) för att förbättra/jobba vidare med att säkerställa arbetsmiljön; ge konkreta tips.
  • Föreningen Håll Nollan; Ulrika Dolietis beskriver satsningen och hur dagens diskussioner sammanfaller med deras arbete.
  • Avrundning och sammanfattning av träffen – Ann-Charlotte Rand, BI

Kaffe och smörgås kommer att serveras under dagen och i samband med att informationsträffen avslutas bjuder vi på en enklare lunch. 

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta arbetsmiljörådgivare Ann-Charlotte Rand på: 
ann-charlotte.rand@sverigesbyggindustrier.se.

Träffen är endast för  BI:s och Byggherrarnas medlemmar och antalet platser är begränsat. Träffen är kostnadsfri, men uteblivet deltagande utan återbud debiteras med 500 kr plus moms.

Varmt välkomna!
Sveriges Byggindustrier (BI) Öst och Byggherrarna


Anmälningsformulär

* = Obligatorisk uppgift

När du anmäler dig själv eller någon annan innebär det att vi kommer att behandla personuppgifter för den som är anmäld. Detta för att vi ska kunna genomföra aktuellt evenemang och bland annat ge den anmälde information. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter den registrerade har: https://www.sverigesbyggindustrier.se/gdpr

Genom att ange kostrestriktioner i formuläret ger du ditt samtycke till att vi behandlar uppgifterna om specialkost. Dessa uppgifter raderas en kort tid efter det aktuella evenemanget.

Evenemaget har redan varit.

skriv ut
epost
skriv ut