ESA_BI_Ost.png

Nätverket för Byggarbetsmiljösamordnare, BAS P&U

FAKTA

Datum: 22 september 2017 08:00 till 11:00

Plats: Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen, Stockholm

Sista anmälningsdatum: 20 september 2017

Nätverket är till för dig som arbetar som byggarbetsmiljösamordnare. Syftet är att lyfta olika frågeställningar som är aktuella runt funktionen BAS P&U.

INNEHÅLL ELLER PROGRAM

Vi kommer att beröra aktuella ämnen och situationer som byggarbetsmiljösamordnare kan hamna i. En representant från Arbetsmiljöverket kommer oftast att delta för att ge oss svar på efterlevnad av lagkrav. Nätverket planeras att samlas fyra gånger/år och upplägget kommer att följa ert behov och aktuella samhälls- samt lagstiftningsfrågor. Olika talare kommer att bjudas in för att berika oss med mer kunskap och deras erfarenheter.

Utifrån varje träff berikas vår FAQ som kan läsas från BI Östs hemsida. Svaren ges av representanter från Sveriges byggindustrier och Arbetsmiljöverket.

Den 22 september är ämnet; Brandskydd, krishantering och första hjälpen.
Utifrån kraven i lagstiftningen diskuterar vi efterlevnad för brandskydd, krishantering och första hjälpen. Gästföreläsare med specialitet inom området samt representant från Arbetsmiljöverket kommer att delta.

Det finns alltid utrymme för ytterligare frågor som är aktuella inom funktionen BAS P & U.

Oavsett om du deltagit tidigare, anmäl dig för vår planerings skull. Under förmiddagen serveras kaffe och smörgås.

För mer information och önskemål inför kommande nätverksträffar kontakta arbetsmiljörådgivare Ann-Charlotte Rand på: ann-charlotte.rand@sverigesbyggindustrier.se.

Träffen är endast för medlemmar och antalet platser är begränsat. Träffen är kostnadsfri, men uteblivet deltagande utan återbud debiteras med 500 kr plus moms.

Varmt välkommen!
Sveriges Byggindustrier (BI) Öst


Anmälningsformulär

Evenemaget har redan varit.

skriv ut
epost
skriv ut