mailbanner_ansvarsfull_east.png

Lön, lösen samt arbetsgivarens kvittningsrätt

FAKTA

Datum: 24 maj 2018 09:00 till 12:00

Plats: Bremergränd 4, Visby, Gotland

Sista anmälningsdatum: 17 maj 2018

Varmt välkommen till en infoträff där Madeleine Liljeberg, Thomas Hjelm och Martin Hjorth från Sveriges Byggindustrier, berättar om lön, lönegranskningsunderlag och inrapporteringssystemet LÖSEN samt kvittningsrätt.

INNEHÅLL ELLER PROGRAM

Lön
Madeleine Liljeberg, företagsrådgivare, kommer att ge en allmän genomgång av lön med fokus på:

-Differentierade lönesättning
-Lön per yrkeskod
-Lönesättning i företaget

LÖSEN
Av Byggavtalet följer ett krav för företag att löpande rapportera in lönegranskningsunderlag. Underlåtenhet kan leda till krav på förhandling och skadestånd för brott mot Byggavtalets bestämmelser. De flesta medlemsföretagen i Sveriges Byggindustrier (BI) Öst som tillämpar tidlön i sin verksamhet rapporterar idag men behöver justera och komplettera uppgifterna.

LÖSEN-delen av informationsträffen kommer att fokusera på:

- Varför rapporterar vi löneinformation?
- Vilken information ska rapporteras?
- Hur rapporterar vi?
- Support och användande

Kvittningsrätt
Delen om kvittningsrätt kommer att fokusera på lagen om arbetsgivarens kvittningsrätt som i korthet innebär att kvittning mot lön får ske bara med arbetstagarens medgivande men det finns undantag...

Martin Hjorth, arbetsrättsjurist på Sveriges Byggindustrier (BI) Öst, går under igenom de viktigaste principerna kring arbetsgivarens möjligheter att göra avdrag på arbetstagares fordran på lön eller annan ersättning.

Träffen är endast för medlemmar och antalet platser är begränsat. Nätverksträffen är kostnadsfri, men uteblivet deltagande utan återbud debiteras med 500 kr plus moms.

Varmt välkommen!
Sveriges Byggindustrier (BI) Öst


Anmälningsformulär
Min information

Var vänlig fyll i dina uppgifter.

Du måste klicka på knappen "Skicka in anmälan" för att vi ska få din anmälan. Du ska då få en bekräftelse på skärmen samt en bekräftelse till din e-postadress.

skriv ut
epost
skriv ut