ESA_BI_Ost.png

Inspirationsträff inför Säkerhetsdagen 2018

FAKTA

Datum: 23 mars 2018 08:00 till 10:00

Plats: BI Öst, Wennerbergsgatan 10, Stockholm

Sista anmälningsdatum: 19 mars 2018

Fokusområde: Risker med handhållna verktyg

INNEHÅLL ELLER PROGRAM

Vid tredje och sista tillfället, den 23 mars, kommer vi att utifrån risker med handhållna verktyg generellt, även fördjupa oss i vad händer när skadan är ett faktum.

Andreas Blomquist och Håcan Eskilsson från Galaxen berättar om Galaxens arbete med att ge stöd till drabbade samt kan ge tips till oss om vad vi ska tänka på i vårt förebyggande arbete.

Martin Hjorth, arbetsrättsjurist på Sveriges Byggindustrier, berättar om vilka regler som kan aktualiseras när en arbetstagare blir skadad på jobbet, både ur ett arbetsrättsligt och straffrättsligt perspektiv”

För mer information kontakta arbetsmiljörådgivare Ann-Charlotte Rand på: ann-charlotte.rand@sverigesbyggindustrier.se.

Träffen är endast för medlemmar och antalet platser är begränsat. Träffen är kostnadsfri, men uteblivet deltagande utan återbud debiteras med 300 kr plus moms.

Varmt välkommen!
Sveriges Byggindustrier (BI) Öst

 

Anmälningsformulär

Evenemaget har redan varit.

skriv ut
epost
skriv ut