ESA_BI_Ost.png

Välkomna på inspirationsträff inför Säkerhetsdagen 2018

FAKTA

Datum: 09 mars 2018 08:00 till 10:00

Plats: BI Öst, Wennerbergsgatan 10, Stockholm

Sista anmälningsdatum: 07 mars 2018

Fokusområde: Risker med handhållna verktyg

INNEHÅLL ELLER PROGRAM

För fjärde året i rad arrangerar Sveriges Byggindustrier en Säkerhetsdag för att uppmärksamma säkerhetsfrågorna i bygg- och anläggningsbranschen. Den 27 april 2018 uppmanas företagen i branschen att reflektera över och fokusera på olycksrisker, tidigare händelser och vad som kan förbättras. Ett syfte med Inspirationsträffarna är att sprida verktyg och inspiration för att företagen själva ska medvetengöra sin personal om arbetsmiljö och risker, på Säkerhetsdagen.

Den 9 mars kommer vi att utifrån risker med handhållna verktyg generellt, även fördjupa oss i riskerna med vibrationsskador. Vilka föreskrifter styr och hur ser statistiken ut i vår bransch. Johnny Rindebrant från Byggnads redovisar resultatet från Byggnads arbetsmiljövecka där vibrationer var fokusområde.

Vid nästa tillfälle, den 16 mars, kommer vi att utifrån risker med handhållna verktyg generellt, även fördjupa oss i riskerna med kvartsdamm. Marie Lewné, cert.yrkeshygieniker

Jonathan Lyström, ST-läkare arbets-& miljömedicin och Karin Grahn, yrkeshygieniker från Centrum för arbets- och miljömedicin kommer och berättar om hälsorisker, regler som ska följas, medicinska kontroller som behöver göras och hur man ska jobba för att minska exponeringen för kvarts.

Vid det tredje tillfället, den 23 mars, kommer vi att utifrån risker med handhållna verktyg generellt, även fördjupa oss i vad händer när skadan är ett faktum. Andreas Blomquist och Håcan Eskilsson från Galaxen berättar om Galaxens arbete med att ge stöd till drabbade samt kan ge tips till oss om vad vi ska tänka på i vårt förebyggande arbete. Martin Hjorth, arbetsrättsjurist på Sveriges Byggindustrier, berättar om vilka regler som kan aktualiseras när en arbetstagare blir skadad på jobbet, både ur ett arbetsrättsligt och straffrättsligt perspektiv”. 

För mer information kontakta arbetsmiljörådgivare Ann-Charlotte Rand på: ann-charlotte.rand@sverigesbyggindustrier.se.

Träffen är endast för medlemmar och antalet platser är begränsat. Träffen är kostnadsfri, men uteblivet deltagande utan återbud debiteras med 300 kr plus moms.

Varmt välkommen!
Sveriges Byggindustrier (BI) Öst

 

Anmälningsformulär

* = Obligatorisk uppgift

När du anmäler dig själv eller någon annan innebär det att vi kommer att behandla personuppgifter för den som är anmäld. Detta för att vi ska kunna genomföra aktuellt evenemang och bland annat ge den anmälde information. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter den registrerade har: https://www.sverigesbyggindustrier.se/gdpr

Genom att ange kostrestriktioner i formuläret ger du ditt samtycke till att vi behandlar uppgifterna om specialkost. Dessa uppgifter raderas en kort tid efter det aktuella evenemanget.

Evenemaget har redan varit.

skriv ut
epost
skriv ut