ESA_BI_Ost.png

Välkomna på inspirationsträff inför Säkerhetsdagen 2017

FAKTA

Datum: 31 mars 2017 08:00 till 10:30

Plats: BI Öst, Wennerbergsgatan 10, Stockholm

Sista anmälningsdatum: 29 mars 2017

Den 31 mars kommer två representanter från våra medlemsföretag
och berättar om hur de arbetar med sin arbetsmiljö och hur de gjort tidigare år för att medveten göra sin personal om Säkerhetsdagen.

Arbetsmiljöansvarig Johnny Rindebrant från Byggnads och arbetsmiljörådgivare Ann-Charlotte Rand, Sverige Byggindustrier reg Öst, berättar om arbetsmiljöproblem inom vår bransch och vilka åtgärder som kan vidtas.

Ett syfte med träffen är att sprida verktyg och inspiration för att företagen själva ska medveten göra sin personal om arbetet kring arbetsmiljö på Säkerhetsdagen. Sveriges Byggindustrier har därför tagit fram stödmaterial som kan användas i detta arbeta. Dialogunderlag med exempel på frågeställningar

INNEHÅLL ELLER PROGRAM

För tredje året i rad arrangerar Sveriges Byggindustrier en Säkerhetsdag för att uppmärksamma säkerhetsfrågorna i bygg- och anläggningsbranschen. Den 28 april 2017 uppmanas företagen i branschen att reflektera över och fokusera på olycksrisker, tidigare händelser och vad som kan förbättras. Temat detta år är Risker kring fordon i bygg- och anläggningsarbete. 

Inför detta har totalt tre träffar anordnats för att inspirera medlemsföretagen att, den 28 april, anordna  egna aktiviteter kring detta riskområde.

"Av de allvarliga olyckorna som anmälts till Arbetsmiljöverket för anläggningsbranschen de senaste åren (2013-2015), rapporteras en fjärdedel av de allvarliga olyckorna ha en koppling till fordon, maskiner och transportanordningar. Hälften av dödsolyckorna hade anknytning till dessa riskgrupper." Källa: Trafikverket.

För mer information kontakta arbetsmiljörådgivare Ann-Charlotte Rand på: ann-charlotte.rand@sverigesbyggindustrier.se.

Träffen är endast för medlemmar och antalet platser är begränsat. Träffen är kostnadsfri, men uteblivet deltagande utan återbud debiteras med 300 kr plus moms.

Varmt välkommen!
Sveriges Byggindustrier (BI) Öst

 

Anmälningsformulär

* = Obligatorisk uppgift

När du anmäler dig själv eller någon annan medför det att vi kommer att behandla personuppgifter för den som är anmäld. Genom att ange kostrestriktioner i formuläret ger du ditt samtycke till att vi också behandlar dessa uppgifter.

Uppgifter om eventuella kostrestriktioner raderas en kort tid efter det aktuella evenemanget. Fotografering kan förekomma i syfte att dokumentera och rapportera om evenemanget i våra olika kanaler, exempelvis på hemsidan och i sociala medier. Om du inte vill vara med på bild, var god meddela oss på plats.

Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter den registrerade har: https://www.sverigesbyggindustrier.se/gdpr

Evenemaget har redan varit.

skriv ut
epost
skriv ut