attraktiv_east.png

Vad innebär ändringarna i utstationeringslagen för byggbolag i Sverige?

FAKTA

Datum: 25 maj 2018 08:00 till 11:00

Plats: Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen

Sista anmälningsdatum: 22 maj 2018

Välkommen med din anmälan!

INNEHÅLL ELLER PROGRAM

Från och med den 1 juni 2017 gäller ändringar i den s.k
utstationeringslagen, den lag som innehåller bestämmelser om vad som gäller när ett företag från annat EU-land skickar personal till Sverige för att tillfälligt arbeta här.

Ändringarna innebär bland annat att arbetstagarorganisationer kan vidta stridsåtgärder trots att de utstationerade arbetstagarna har lön och villkor som i allt väsentligt är minst lika förmånliga som minimivillkoren i ett centralt kollektivavtal i Sverige. 

Under informationsträffen går Iman Bayazi, arbetsrättsjurist hos Sveriges Byggindustrier (BI) öst igenom en rad frågor. Bland annat vad de nya reglerna innebär för dig som är kollektivavtalsbunden arbetsgivare inom byggbranschen och hur du kan säkerställa att företaget inte utsätts för konfliktåtgärder?

Infoträffen är endast för medlemmar och antalet platser är begränsat. Infoträffen är kostnadsfri, men uteblivet deltagande utan återbud debiteras med 500 kr plus moms.

Varmt välkommen!
Sveriges Byggindustrier (BI) Öst


Anmälningsformulär

* = Obligatorisk uppgift

När du anmäler dig själv eller någon annan innebär det att vi kommer att behandla personuppgifter för den som är anmäld. Detta för att vi ska kunna genomföra aktuellt evenemang och bland annat ge den anmälde information. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter den registrerade har: https://www.sverigesbyggindustrier.se/gdpr

Genom att ange kostrestriktioner i formuläret ger du ditt samtycke till att vi behandlar uppgifterna om specialkost. Dessa uppgifter raderas en kort tid efter det aktuella evenemanget.

Evenemaget har redan varit.

skriv ut
epost
skriv ut