attraktiv_east.png

Vad innebär ändringarna i utstationeringslagen för byggbolag i Sverige?

FAKTA

Datum: 01 december 2017 08:00 till 11:00

Plats: Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen

Sista anmälningsdatum: 29 november 2017

Välkommen med din anmälan!

INNEHÅLL ELLER PROGRAM

Från och med den 1 juni 2017 gäller ändringar i den s.k
utstationeringslagen, den lag som innehåller bestämmelser om vad som gäller när ett företag från annat EU-land skickar personal till Sverige för att tillfälligt arbeta här.

Ändringarna innebär bland annat att arbetstagarorganisationer kan vidta stridsåtgärder trots att de utstationerade arbetstagarna har lön och villkor som i allt väsentligt är minst lika förmånliga som minimivillkoren i ett centralt kollektivavtal i Sverige. 

Under informationsträffen går Iman Bayazi, arbetsrättsjurist hos Sveriges Byggindustrier (BI) öst igenom en rad frågor. Bland annat vad de nya reglerna innebär för dig som är kollektivavtalsbunden arbetsgivare inom byggbranschen och hur du kan säkerställa att företaget inte utsätts för konfliktåtgärder?

Infoträffen är endast för medlemmar och antalet platser är begränsat. Infoträffen är kostnadsfri, men uteblivet deltagande utan återbud debiteras med 500 kr plus moms.

Varmt välkommen!
Sveriges Byggindustrier (BI) Öst


Anmälningsformulär

Evenemaget har redan varit.

skriv ut
epost
skriv ut