attraktiv_east.png

HR-nätverket - Uppföljning med Nyckeltalsinstitutet

FAKTA

Datum: 23 maj 2018 08:00 till 10:00

Plats: Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen , Stockholm

Sista anmälningsdatum: 20 maj 2018

Uppföljning med Nyckeltalsinstitutet

INNEHÅLL ELLER PROGRAM

I januari var Nyckeltalsinstitutet hos oss och berättade om vad de gör och deras satsning mot bland annat vår bransch, nu välkomnar vi tillbaks de och för första gången kan de visa upp ett resultat gällande personalstrategiska nyckeltal i byggbranschen.

Henrik Almgren kommer berätta om vad Nyckeltalsinstitutet kan se utifrån den kartläggning som har gjorts både i branschen men också utifrån hela Nyckeltalsinstitutets databas, som hittills i år bygger på ca 650 000 anställdas arbetsvillkor (i Sverige). Några av frågorna som kommer besvarar är:

  • Hur går trenderna och utvecklingen när det gäller arbetsvillkor, jämställdhet och hälsa/arbetsmiljö?
  • Var finns styrkorna och vad kan vara bovarna?
  • Vilka branscher är bäst att arbeta i?

Henrik kommer också visa några exempel där enskilda nyckeltal kan visa en felaktig bild av verkligheten och hur det går att undvika detta för att inte dra fel slutsatser av ett resultat. Vi kommer även tillsammans arbeta med några kortare case för att ta lärdom av varandra erfarenheter och kompetenser.

Träffen är kostnadsfri, men uteblivet deltagande utan återbud debiteras med 500 kr plus moms.  

Varmt välkommen!

Sveriges Byggindustrier (BI) Öst


Anmälningsformulär

* = Obligatorisk uppgift

När du anmäler dig själv eller någon annan innebär det att vi kommer att behandla personuppgifter för den som är anmäld. Detta för att vi ska kunna genomföra aktuellt evenemang och bland annat ge den anmälde information. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter den registrerade har: https://www.sverigesbyggindustrier.se/gdpr

Genom att ange kostrestriktioner i formuläret ger du ditt samtycke till att vi behandlar uppgifterna om specialkost. Dessa uppgifter raderas en kort tid efter det aktuella evenemanget.

Evenemaget har redan varit.

skriv ut
epost
skriv ut