Frågor och svar – Bas P&U nätverk

På denna sida kommer det löpande publiceras svar på de frågor som uppstår under nätverksträffarna. Svaren ges av Ann-Charlotte Rand, arbetsmiljörådgivare på Sveriges Byggindustrier region öst, tillsammans med arbetsmiljöverket.


 • Vad har BAS U för ansvar/uppgifter när det gäller kontroll av ställningar?

  » Visa svar
 • Vad har BAS U för ansvar/uppgifter när det gäller dokumentation gällande ställningar?

  » Visa svar
 • Vad har Byggarbetsmiljösamordnaren för ansvar/uppgifter när det gäller ställningar?

  » Visa svar
 • Tidspressen i projekten gör att rollen som BAS U kan bli motsträvande rollen som platschef i framdriften av projektet!

  » Visa svar
 • Svårt att få ue och se att lämna sina riskanalyser till BAS U!

  » Visa svar
 • Byggherren ger inte förutsättningar till BAS att genomföra tillfredsställande uppdrag!

  » Visa svar
 • BAS U erhåller inget eller bristfälligt underlag från BAS P!

  » Visa svar
 • BAS U:s ansvar när skyddsanordningar inte används eller tas bort

  » Visa svar
 • Hur och i vilken omfattning ska BAS U vara tillgänglig?

  » Visa svar
 • BAS U har tidsbrist att utföra sitt uppdraget tillfredställande!

  » Visa svar
 • Utländsk arbetskraft/språkförståelse – vem är ansvarig?

  » Visa svar
 • Hämta fler
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER