ESA_BI_Ost.png

Förebygg ohälsa med systematiskt arbetsmiljöarbete. Om det inte är tillräckligt vad händer arbetsrättsligt?

FAKTA

Datum: 20 oktober 2017 08:00 till 10:30

Plats: Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen, Stockholm

Sista anmälningsdatum: 18 oktober 2017

Ett fungerande arbetsmiljöarbete är avgörande för att främja god hälsa och förebygga orsaker till ohälsa och olyckor på arbetet. Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten så att arbetsmiljön uppfyller förskrivna krav på en god arbetsmiljö. Det är alltså arbetsgivarens ansvar att det finns ett fungerande Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Det systematiska arbetsmiljöarbetet förtydligas och kompletteras med föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

Om vi känner till vad som händer arbetsrättsligt när det förebyggande arbetet inte är tillräckligt kan vi bli ännu bättre i det förebyggande arbetet med att motverka ohälsa.

INNEHÅLL ELLER PROGRAM

Kraven och tolkningarna av kraven för det systematiska arbetsmiljöarbetet, anpassat till byggbranschen presenteras av Pierre Gustavsson, inspektör på Arbetsmiljöverket och Ann-Charlotte Rand, arbetsmiljörådgivare på Sveriges Byggindustrier (BI) Öst. Iman Bayazi, arbetsrättsjurist på Sveriges Byggindustrier (BI) Öst presenterar den arbetsrättsliga lagstiftningens förhållningssätt till det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Träffen är endast för medlemmar och antalet platser är begränsat. Träffen är kostnadsfri, men uteblivet deltagande utan återbud debiteras med 500 kr plus moms.

Varmt välkommen!
Sveriges Byggindustrier (BI) Öst


Anmälningsformulär

Evenemaget har redan varit.

skriv ut
epost
skriv ut